[SME-HỌC BỔNG] ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG PVGAS KỲ 2023.1

GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN NGÀY DỊCH COVID-19

Để hỗ trợ phòng chống dịch COVID 19, từ ngày 30/3/2020, Sinh viên chuyển sang sử dụng Hệ thống cấp giấy tờ của Trường bao gồm các loại sau:

 1. Chứng nhận Sinh viên (cấp Viện);
 2. Chứng nhận Sinh viên (cấp Trường);
 3. Giấy giới thiệu (cấp Viện);
 4. Giấy giới thiệu (Cấp Trường);
 5. Bảng điểm;
 6. Chứng nhận Tốt nghiệp;
 7. Mẫu đơn chung;
 8. Chuyển điểm tương đương;
 9. Báo mất thẻ Sinh viên;
 10. Rút hồ sơ;
 11. Đánh giá kết quả thực tập doanh nghiệp.

Sinh viên cần lưu ý sau:

 1. Hệ thống chỉ giải quyết khi Sinh viên sử dụng email Trường cấp;
 2. Sinh viên cần xem Hướng dẫn sử dụng tại đây;
 3. Sinh viên cần mang thẻ để nhận giấy tờ tại phòng 305-C10;
 4. Mọi yêu cầu hay thắc mắc khác, Sinh viên vui lòng liên hệ tại link này để được trợ giúp trực tuyến.

GIÁO VỤ VIỆN CƠ KHÍ

Địa chỉ: 305 C10 (áp dụng từ ngày 30/3/2020);

Điện thoại: 24 3869 6165;

Hotline:      0934493466