Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

1 – BAN GIÁM ĐỐC VIỆN

Phụ trách Viện – Phó Viện trưởng

PGS. TS. Trương Hoành Sơn

 
Phó viện trưởng
  • PGS.TS. Vũ Toàn Thắng
  • TS. Hoàng Hồng Hải

2 – ĐẢNG ỦY

Bí thư: PGS. TS. Trương Hoành Sơn

3 – CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch công đoàn: ThS. Nguyễn Thị Thu Nga

4 – LIÊN CHI ĐOÀN TNCS HCM

Bí thư:

  • TS. Trương Công Tuấn

Phó bí thư:

  • TS. Nguyễn Minh Quân
  • SV. Nguyễn Hoàng Hiếu

5 – TRỢ LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA  VIỆN

TRỢ LÝ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

Tên Email Trợ lý mảng
TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền huyen.nguyenthingoc@hust.edu.vn Đào tạo đại học
TS. Lê Đức Độ do.leduc@hust.edu.vn Đào tạo sau đại học; Chương trình Elithech
TS. Nguyễn Thùy Dương duong.nguyenthuy@hust.edu.vn Khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ
TS. Nguyễn Thành Trung trung.nguyenthanh@hust.edu.vn Hợp tác quốc tế, doanh nghiệp
TS. Nguyễn Kiên Trung & TS. Nguyễn Thanh Hùng (trung.nguyenkien@hust.edu.vn) &(hung.nguyenthanh@hust.edu.vn) Tuyển sinh.
TS. Đinh Văn Duy duy.dinhvan@hust.edu.vn Thực tập

6- CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Viện Cơ khí bao gồm 12 đơn vị trực thuộc