Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

1 – BAN GIÁM ĐỐC VIỆN

Viện trưởng
 • PGS. TS. Phạm Văn Hùng
Phó viện trưởng
 • PGS.TS. Vũ Toàn Thắng
 • TS. Hoàng Hồng Hải
 • PGS.TS. Trương Hoành Sơn

2 – ĐẢNG ỦY

Bí thư:

 •  PGS. TS. Trương Hoành Sơn

3 – CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch:

 •  ThS. Nguyễn Thị Thu Nga

4 – LIÊN CHI ĐOÀN TNCS HCM

Bí thư:

 • TS. Trương Công Tuấn

Phó bí thư:

 • TS. Nguyễn Minh Quân
 • SV. Nguyễn Hoàng Hiếu

5 – TRỢ LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA  VIỆN

TRỢ LÝ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Trợ lý đào tạo đại học

TS. Lê Đức Độ:Trợ lý đào tạo sau đại học

TS. Nguyễn Thùy Dương: Trợ lý NCKH &CGCN

TS. Trương Công Tuấn: Trợ lý Công tác sinh viên

TS. Nguyễn Thành Trung: Trợ lý hợp tác quốc tế, doanh nghiệp

TS. Lê Đức Độ: Trợ lý chương trình Elitech

TS. Nguyễn Kiên Trung & TS. Nguyễn Thanh Hùng: Trợ lý tuyển sinh.

TS. Đinh Văn Duy: Trợ lý thực tập

6- CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Viện Cơ khí bao gồm 12 đơn vị trực thuộc
 
 • Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy
 • Bộ môn Cơ khí chính xác và Quang học
 • Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt
 • Bộ môn Cơ ứng dụng
 • Bộ môn Gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp
 • Bộ môn Gia công áp lực
 • Bộ môn Hàn và công nghệ kim loại
 • Bộ môn Hình hoạ – Vẽ kỹ thuật
 • Bộ môn Máy và Ma sát học
 • Bộ môn Cơ học Vật liệu và Kết cấu
 • Bộ môn Cơ điện tử
 • Trung tâm hỗ trợ Đào tạo, Nghiên cứu và Đổi mới công nghệ Cơ khí