Dịch vụ kỹ thuật (Phòng thí nghiệm nhà máy số thông minh)
     

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY SỐ THÔNG MINH 

 

Phòng thí nghiệm Nhà máy số thông minh là một Trung tâm liên ngành được Nhà trường đầu tư để thực hiện các hoạt động đào tạo cơ bản về công nghệ số 4.0. Trung tâm Kỹ thuật Nhà máy số thông minh tham gia các chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo các chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật điện  tử viễn thông, hệ thống nhúng thông minh và IoT và quản lý kinh tế của Nhà trường. Trung tâm Kỹ thuật Nhà máy số thông minh mang xứ mệnh tham gia xây dựng các chương trình đào tạo liên ngành Nhà máy số thông minh, đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, tập hợp và bồi dưỡng giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, triển khai một số đề tài nghiên cứu ứng dụng. 

 

  • Thiết kế cơ khí CAD, CAM, CAE 
  • PLC và các thiết bị tự động trong công nghiệp 
  • Robot Công Nghiệp 
  • Quản trị doanh nghiệp 
  • Intenet vạn vật kết nối 
Trưởng ban điều hành: TS. Vũ Tiến Dũng 

Phòng Thí nghiệm Nhà Máy Số Thông Minh 

Địa chỉ: Tầng 11 nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cellphone: +84983852603 

Email: sd.factory@hust.edu.vn 

Từ thứ 2- thứ 6: 8:00-17:30 

Giờ nghỉ trưa: 11:30-13:30