TÂN SINH VIÊN NÊN BIẾT

TÂN SINH VIÊN NÊN BIẾT

Để thuận lợi cho các em tân Sinh viên sau khi nhập học nắm bắt được các thông tin quan trọng cũng như các hoạt động của Viện, Viện tổng hợp một số nội dung quan trong trong bài viết này.

1.Tổng hợp các thông tin quan trọng như:

Các kênh về kế hoạch học tập, quy chế đào tạo, hỗ trợ sinh viên, cố vấn học tập, danh sách các thầy cô trợ lý Viện hỗ trợ các mảng… các em xem trong: https://sme.hust.edu.vn/sinh-vien/sinh-vien-hien-tai/sinh-vien-can-biet

2. Hoạt động học tập – nghiên cứu khoa học:

3. Một số hoạt động ngoại khóa của Liên Chi đoàn và Hội sinh viên Viện:

4. Cơ hội việc làm và học bổng: