Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Các phòng thí nghiệm của Viện Cơ khí

Viện Cơ khí có các Phòng thí nghiệm (PTN) cho hầu hết các lĩnh vực chuyên môn đào tạo.

 • Các PTN được trang bị máy móc, thiết bị thí nghiệm, có cán bộ phục vụ giảng dạy, thí nghiệm đã qua đào tạo cơ bản.

PTN trực thuộc Viện:

 • Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo, Nghiên cứu và Đổi mới Công nghệ Cơ khí
 • PTN tại các Bộ môn: PTN Robot, PTN máy công cụ, PTN Ma sát học, Phòng phần mềm, PTN sản xuất thử nghiệm, PTN Cơ điện tử, PTN Hệ thống sản xuất tích hợp có sự trợ giúp của máy tính – CIM, PTN Đo lường cơ khí, PTN Cơ học kỹ thuật, PTN Sức bền vật liệu, PTN Hàn.

Thông tin chi tiết về thiết bị và hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo trình độ cao:

 • PTN BM Hình họa Vẽ kỹ thuật,
 • PTN BM Công nghệ Chế tạo máy,
 • TT Hỗ trợ Đào tạo, Nghiên cứu và Đỏi mới Công nghệ Cơ khí,
 • PTN BM Gia Công Áp Lực
 • PTN BM Cơ Học Ứng Dụng,
 • PTN BM Máy và Ma sát học,
 • PTN BM Hàn và CN Kim loại,
 • PTN BM GCVL và DCCN,
 • PTN BM Cơ khí Chính xác và Quang học,
 • PTN BM Cơ học vật liệu và kết cấu,
 • PTN BM Cơ sở Thiết kế máy & Robot.