Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Viện Cơ khí có các Phòng thí nghiệm cho hầu hết các lĩnh vực chuyên môn đào tạo.

Các PTN được trang bị máy móc, thiết bị thí nghiệm, có cán bộ phục vụ giảng dạy, thí nghiệm đã qua đào tạo cơ bản.

Dưới đây là danh sách các phòng thí nghiệm trực thuộc Viện:

 • Phòng thí nghiệm Robot,
 • PTN máy công cụ,
 • PTN Ma sát học,
 • Phòng phần mềm,
 • PTN sản xuất thử nghiệm,
 • PTN Cơ điện tử,
 • PTN Hệ thống sản xuất tích hợp có sự trợ giúp của máy tính – CIM,
 • PTN Đo lường cơ khí,
 • PTN Cơ học kỹ thuật,
 • PTN Sức bền vật liệu,
 • PTN Hàn.
 • PTN BM GCVL và DCCN,
 • PTN BM Cơ khí Chính xác và Quang học,
 • PTN BM Cơ học vật liệu và kết cấu,
 • PTN BM Cơ sở Thiết kế máy & Robot.