9

TS. GVC. Nguyễn Thuỳ Dương

Địa chỉ làm việc: Phòng 709M – C7, Đại học Bách Khoa Hà Nội
E-mail: duong.nguyenthuy@hust.edu.vn
Chức vụ: Giảng viên chính, phó trưởng Văn phòng trường Cơ khí

Các môn giảng dạy:

 • Kỹ thuật ma sát
 • Trang bị điện trong máy công cụ
 • CNC & Robot
 • Máy công cụ
 • Công nghệ bôi trơn
 • Tự động hóa thủy khí,
 • Đồ án Máy
 • Đồ án thiết kế hệ thống cơ khí
 • Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử
 • Đồ án tốt nghiệp

Hướng nghiên cứu:

 1. Thiết kế, chế tạo hệ thống Cơ – Điện tử
 2. Phát triển thiết bị đo ma sát, mòn và làm tăng độ tin cậy cho máy

Các công trình khoa học tiêu biểu

1. Tính toán mô phỏng động học máy phay CNC 5 trục trong gia công tinh các bề mặt phức tạp bằng dao phay ngón đầu cầu, Tuyển tập công trình khoa học hội nghị cơ học toàn quốc, 2009
2. Phân tích và tổng hợp cấu trúc robot song song đối xứng 2 và 3 bậc tự do phẳng, Tạp chí KH & CN các trường ĐH kỹ thuật. Số 73, 2009
3. Thuật toán xác định thông số điều khiển động học máy phay CNC 5 trục kiểu PSK tripod – CNC 3 trục gia công bề mặt phức tạp bằng dao phay đầu cầu, Tạp chí KH & CN các trường ĐH kỹ thuật. Số 48, 2010
4. Thuật toán đường sinh quỹ đạo điểm cắt trong quá trình gia công tinh các bề mặt phức tạp, Tạp chí KH & CN các trường ĐH kỹ thuật. Số 73, 2010
5. Phương pháp thiết kế kết cấu tối ưu của trung tâm gia công phay CNC, Hội nghị Cơ khí toàn quốc, 2012
6. Đề tài cấp trường: Tính toán thiết kế máy điêu khắc CNC ứng dụng trong gia công điêu khắc chi tiết phức tạp, 2009
7. Đề tài cấp trường: Thiết kế chế tạo cụm trục chính máy CNC, 2011
8. Đề tài cấp trường: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ dẫn động chạy dao sử dụng servo khí nén, 2012
9. Đề tài cấp trường: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị khảo sát đặc tính lực ma sát trong piston xylanh khí nén, 2015
10. Nghiên cứu đặc tính ma sát của xylanh – piston khí nén, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà nội, Số 29/2015
11. Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ dịch chuyển tới đặc tính ma sát trong xy lanh – piston khí nén, Tạp chí KH & CN các trường ĐH kỹ thuật, Số108/ 2015
12. Nghiên cứu xây dựng hệ thống khảo sát đặc tính ma sát của xylanh – piston khí nén trong điều kiện nhiệt ẩm Việt Nam, hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV, Tập 2 – Kỷ yếu hội nghị  khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV/ 2015
13. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm tương đối tới đặc tính ma sát trong xylanh –piston khí nén, Tạp chí KH & CN các trường ĐH kỹ thuật, Số 109/ 2015.
Sách đã xuất bản:
Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thùy Dương, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Đức Toàn; Bôi trơn thuỷ tĩnh và thuỷ động, NXB Bách khoa; 2019.