Tổ đảm bảo chất lượng

THƯ NGỎ

       Trường Cơ khí, ĐHBK Hà Nội hiện có 4 Khoa đào tạo 06 nhóm ngành và 13 Chương trình đào tạo (CTĐT). 6 nhóm ngành của Trường gồm: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật hàng không và Kỹ thuật nhiệt. Trong đó, Khoa Cơ khí Chế tạo máy đào tạo và Tuyển sinh 2 CTĐT; Khoa Cơ điện tử ĐT-TS 5 CTĐT; Khoa Cơ khí động lực ĐT-TS cho 5 CTĐT và Khoa Năng lượng Nhiệt thực hiện ĐT-TS cho 1 CTĐT. Với đội ngũ các nhà khoa học giàu kinh nghiệm gồm gần 300 thầy cô, cán bộ và viên chức, cơ cấu chuyên môn của Trường gồm 4 Khoa (24 Nhóm chuyên môn) và 03 trung tâm trực thuộc. Trường Cơ khí có đủ năng lực đáp ứng tất cả các nhu cầu đào tạo, từ cử nhân công nghệ, cử nhân kỹ thuật, kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ.

        Cùng với sự ra đời của Trường đại học Bách khoa Hà Nội, liên khoa Cơ – Điện đã được thành lập năm 1956. Từ năm 1960, khoa Cơ khí nằm trong liên khoa Cơ khí – Luyện kim. Tháng 8/1966 liên khoa Cơ khí – Luyện kim tách ra thành 3 khoa: Chế tạo máy, Động lực và Luyện kim. Năm 1986, theo cơ chế quản lý 2 cấp, khoa Chế tạo máy phân thành các khoa chuyên ngành. Đến tháng 11 năm 1995, khoa Cơ khí được tái thành lập từ các khoa chuyên ngành trên cơ sở ba khối: Công nghệ cơ khí, Cơ học kỹ thuật và Cơ khí động lực. Năm 2000, ngành Máy lạnh và thiết bị nhiệt tách thành Viện khoa học và công nghệ nhiệt lạnh. Cuối tháng 8/2006, ngành cơ khí động lực được tách thành Viện cơ khí động lực. Đến tháng 5/2009, Viện Cơ khí được thành lập trên cơ sở khoa Cơ khí. Đến tháng 10/2021 Trường Cơ khí được thành lập trên cơ sở ghép từ 3 Viện là: Viện Cơ Khí, Viện Cơ khí động lực và Viện Khoa học và công nghệ Nhiệt Lạnh.

        Với triết lý giáo dục của Trường là: “Giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội”, với mục tiêu đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao cho xã hội, Trường Cơ khí đã đổi mới cơ bản, toàn diện theo chuẩn mực quốc tế với chương trình đào tạo đa dạng, hội nhập và có tính liên thông. Đào tạo đi đôi với hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được từng bước đầu tư nâng cấp, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng của sinh viên khi ra trường.

        Hiện nay, Trương Cơ khí được Đại học Bách khoa Hà Nội cho phép tự chủ trong quản lý, xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ. Với cơ chế tổ chức, quản lý được đổi mới và không ngừng hoàn thiện cùng với công tác hợp tác quốc tế trao đổi sinh viên, giảng viên được mở rộng đã tạo điều kiện bổ sung và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đào tạo, nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ trong giai đoạn mới, qua đó góp phần vào công cuộc đổi mới, hiện đại hóa của đất nước.

TRƯỜNG CƠ KHÍ – ĐHBK HÀ NỘI