Đào tạo đại hoc

Đào tạo đại hoc

1: ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1.1. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo cử nhân – kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ khí được xây dựng dựa trên sự phát triển chương trình đào tạo ngành Chế tạo máy trước đây kết hợp với sự tham khảo chương trình đào tạo ngành chế tạo máy của các trường đại học tiên tiến trên thế giới như: Stanford (Hoa Kỳ), NTU  (Đài Loan), RMIT (Úc), … ;

Sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở và chuyên ngành vững chắc, có kỹ năng nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu để có thể làm việc và sáng tạo trong mọi môi trường lao động nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì các máy móc, thiết bị cơ khí và các hệ thống sản xuất công nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội, nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 • Mục tiêu chung của chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo của Viện Cơ khí là đào tạo các cử nhân, kỹ sư .. cơ khí có trình độ chuyên môn cao, hướng tới chuẩn quốc tế, có kỹ năng thực hành giỏi, có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt để có khả năng tự hoàn thiện và phát triển, xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho cá nhân và gia đình, đồng thời đóng góp thật nhiều cho xã hội và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Mục tiêu cụ thể:
  • Trang bị cho người học kiến thức toàn diện bao gồm các khối kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành, lý luận chính trị, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng để người kỹ sư được đào tạo hoàn thiện về phẩm chất đạo đức, chính trị, có trình độ chuyên môn cao cả về tiềm năng khoa học và kỹ năng thực hành. Tiềm năng khoa học được hình thành, tích lũy và phát triển từ vốn kiến thức cơ bản, cơ sở, được đào tạo có uy tín và truyền thống của Đại học Bách Khoa Hà Nội nói chung và của Khoa Cơ khí nói riêng.
  • Được trang bị tiềm năng khoa học tốt, cử nhân, kỹ sư cơ khí của Đại học Bách Khoa Hà Nội có khả năng tự đào tạo, độc lập nghiên cứu để phát triển, có thể đáp ứng yêu cầu của các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và quốc tế để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn.
  • Với vốn kiến thức cơ bản, cơ sở được trang bị tốt các cử nhân, kỹ sư cơ khí có năng lực sáng tạo, tự học, tự bồi dưỡng kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí.
  • Tạo khả năng tốt cho người học trong việc gắn kết việc học tập, nghiên cứu với thực tiễn, khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề của khoa học kỹ thuật và thực tiễn.
  • Khả năng giao tiếp về ngoại ngữ và chuyên môn hiệu quả, trao đổi và hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật.
  • Khả năng tư duy tổng hợp và hệ thống, tổ chức nghiên cứu, làm việc theo nhóm, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí nói riêng và nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà.
  • Khả năng mở rộng tiếp thu, khai thác thông tin, tìm hiểu, nắm bắt, triển khai các hoạt động nghiên cứu các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhằm thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.
  • Có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thành với Tổ quốc, luôn phấn đấu cho lợi ích của Tổ quốc và cả cộng đồng vì hạnh phúc của mỗi cá nhân, gia đình, và của toàn xã hội.

1.2  Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo kỹ thuật cơ khí (Program Learning Outcomes)

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật ngành Kỹ thuật Cơ khí có các kiến thức, kỹ năng và năng lực như sau:

 • Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để thích ứng tốt với những công việc phù hợp với ngành kỹ thuật Cơ khí, chú trọng khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và cốt lõi ngành kết hợp khả năng sử dụng công cụ hiện đại để vận hành các hệ thống/quá trình/sản phẩm công nghệ kỹ thuật cơ khí:
  • Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi của ngành học để khai thác, vận hành hệ thống/quá trình/sản phẩm công nghệ kỹ thuật cơ khí.
  • Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở ngành để tham gia triển khai, thử nghiệm các hệ thống/quá trình/sản phẩm công nghệ kỹ thuật cơ khí.
 • Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề công nghệ kỹ thuật cơ khí.
  • Kỹ năng tư duy hệ thống.
  • Tính nghiêm túc, kiên trì.
  • Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.
  • Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.
 • Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:
  • Kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm.
  • Kỹ năng giao tiếp thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.
  • Kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, đạt điểm TOEIC theo quy định hiện hành của Trường.

1.3. Chương trình đào tạo

 • Sinh viên trúng tuyển vào Trường/Viện có thể lựa chọn chương trình đào tạo linh hoạt theo các bậc học như:
 • Đào tạo Cử nhân: 4 năm
 • Đào tạo tích hợp: Cử nhân – Kỹ sư: 5 năm.
 • Đào tạo tích hợp: cử nhân – Thạc sĩ: 5,5 năm.
 • Đào tạo Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ: 8,5 năm.
 • Chương trình đào tạo ban đầu cho sinh viên trúng tuyển vào Viện cơ khí:
Tên chương trình:

Name of program:

Kỹ thuật Cơ khí

Mechanical Engineering

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mechatronics Engineering

Trình độ đào tạo:

Education level:

Cử nhân

Bachelor

Cử nhân

Bachelor

Ngành đào tạo:

Major:

Kỹ thuật Cơ khí

Mechanical Engineering

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mechatronics Engineering

Thời gian đào tạo:

Duration:

4 năm

4 years

 
Bằng tốt nghiệp:

Degree

Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí

Bachelor in Mechanical Engineering

Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử

Bachelor in Mechatronics Engineering

 

Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Credits in total:

133 tín chỉ

133 credits

130 tín chỉ

130 credits

 Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí có 05 lĩnh vực ứng dụng:

 • Công nghệ chế tạo máy;
 • Công nghệ hàn;
 • Cơ khí chính xác và quang học;
 • Công nghệ gia công áp lực;
 • Công nghệ sản phẩm chất dẻo.
 • Nhóm ngành Kỹ thuật cơ điện tử với 04 lĩnh vực ứng dụng:
 • Hệ thống sản xuất tự động;
 • Thiết bị tự động;
 • hệ thống Cơ điện tử thông minh;
 • Rô bốt.

– Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo nhóm ngành Kỹ Thuật Cơ Khí: tại đây.

– Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo nhóm ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử: tại đây.