Đào tạo đại hoc

Đào tạo đại hoc

1 Mục tiêu chung của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân – kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ khí được xây dựng dựa trên sự phát triển chương trình đào tạo ngành Chế tạo máy trước đây kết hợp với sự tham khảo chương trình đào tạo ngành chế tạo máy của các trường đại học tiên tiến trên thế giới như: Stanford (Hoa Kỳ), NTU  (Đài Loan), RMIT (Úc), … ;

Sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở và chuyên ngành vững chắc, có kỹ năng nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu để có thể làm việc và sáng tạo trong mọi môi trường lao động nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì các máy móc, thiết bị cơ khí và các hệ thống sản xuất công nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội, nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2 Các hệ đào tạo

Tuân thủ theo mô hình đào tạo chung của Trường như trong link: https://sme.hust.edu.vn/en/training Viện Cơ khí cung cấp cho người học một số chương trình đào tạo linh hoạt theo các bậc học như:

 • Đào tạo Cử nhân: 4 năm
 • Đào tạo tích hợp: Cử nhân – Kỹ sư: 5 năm.
 • Đào tạo tích hợp: cử nhân – Thạc sĩ: 5,5 năm.
 • Đào tạo Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ: 8,5 năm.

Chương trình đào tạo ban đầu cho sinh viên trúng tuyển vào Viện cơ khí:

Tên chương trình:

Name of program:

Kỹ thuật Cơ khí

Mechanical Engineering

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mechatronics Engineering

Trình độ đào tạo:

Education level:

Cử nhân

Bachelor

Cử nhân

Bachelor

Ngành đào tạo:

Major:

Kỹ thuật Cơ khí

Mechanical Engineering

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mechatronics Engineering

Thời gian đào tạo:

Duration:

4 năm

4 years

Bằng tốt nghiệp:

Degree

Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí

Bachelor in Mechanical Engineering

Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử

Bachelor in Mechatronics Engineering

Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Credits in total:

133 tín chỉ

133 credits

130 tín chỉ

130 credits

 

Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí có 05 lĩnh vực ứng dụng:

 • Công nghệ chế tạo máy;
 • Công nghệ hàn;
 • Cơ khí chính xác và quang học;
 • Công nghệ gia công áp lực;
 • Công nghệ sản phẩm chất dẻo.

Nhóm ngành Kỹ thuật cơ điện tử với 04 lĩnh vực ứng dụng:

 • Hệ thống sản xuất tự động;
 • Thiết bị tự động;
 • Hệ thống Cơ điện tử thông minh;
 • Rô bốt.

3 Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo

Việc xây dựng chuẩn đầu ra từ đó điều chỉnh chương trình đạo tạo sao cho sát với các chuẩn đầu ra này là một nhiệm vụ rất quan trọng của Viện, Trường trong thời gian qua. Người học quan tâm đến chuẩn đầu ra cũng như chương trình đào tạo của các hệ có thể tham khảo chi tiết dưới đây.

Chuẩn đầu ra của các hệ và chương trình (Click vào link để xem):

Chương trình đào tạo của các hệ và chương trình (Click vào link để xem):

 • Chương trình đào tạo của Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Cơ Khí (4 năm)
 • Chương trình đào tạo của Chương trình tích hợp Cử nhân-Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí (5 năm)
 • Chương trình đào tạo của Chương trình Kỹ Sư Kỹ thuật Cơ Khí (5 năm)
 • Chương trình đào tạo của Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử (4 năm)
 • Chương trình đào tạo của Chương trình tích hợp Cử nhân-Kỹ sư Kỹ thuật Cơ điện tử (5 năm)
 • Chương trình đào tạo của Chương trình Kỹ Sư Kỹ thuật Cơ Khí (5 năm)