Đào tạo đại hoc

Đào tạo đại hoc

Chương trình đào tạo ban đầu cho sinh viên trúng tuyển vào Viện cơ khí:

Tên chương trình:

Name of program:

Kỹ thuật Cơ khí

Mechanical Engineering

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mechatronics Engineering

Trình độ đào tạo:

Education level:

Cử nhân

Bachelor

Cử nhân

Bachelor

Ngành đào tạo:

Major:

Kỹ thuật Cơ khí

Mechanical Engineering

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mechatronics Engineering

Thời gian đào tạo:

Duration:

4 năm

4 years

4 năm

4 years

Bằng tốt nghiệp:

Degree

Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí

Bachelor in Mechanical Engineering

Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử

Bachelor in Mechatronics Engineering

Khung chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật và chương trình tích hợp được miêu tả như lược đồ sau:

Khung chương trình đào tạo Cử Nhân kỹ thuật

1. Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí

Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí có 05 lĩnh vực ứng dụng:

  • Công nghệ chế tạo máy;
  • Công nghệ hàn;
  • Cơ khí chính xác và quang học;
  • Công nghệ gia công áp lực;
  • Công nghệ sản phẩm chất dẻo

Nội dung chương trình đào tạo được thể hiện như lược đồ sau:

Chương trình đào tạo cử nhân KTCK

Việc xây dựng chuẩn đầu ra từ đó điều chỉnh chương trình đạo tạo sao cho sát với các chuẩn đầu ra này là một nhiệm vụ rất quan trọng của Viện, Trường trong thời gian qua. Người học quan tâm đến chuẩn đầu ra cũng như chương trình đào tạo của các hệ có thể tham khảo chi tiết dưới đây.

Chuẩn đầu ra của các hệ và chương trình (Click vào link để xem):

Chương trình đào tạo chi tiết của các hệ và chương trình (Click vào link để xem):

2. Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử

Nhóm ngành Kỹ thuật cơ điện tử với 04 lĩnh vực ứng dụng:

  • Hệ thống sản xuất tự động;
  • Thiết bị tự động;
  • Hệ thống Cơ điện tử thông minh;
  • Rô bốt.

Nội dung chương trình đào tạo được thể hiện như lược đồ sau:

Chương trình đào tạo cử nhân/kỹ sư KT CĐT

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của các hệ và chương trình (Click vào link để xem):

Chương trình đào tạo của các hệ và chương trình (Click vào link để xem):