[SME-TS2024] “GẶP ĐỂ YÊU HƠN” NHỮNG IDOL TÀI NĂNG TRƯỜNG CƠ KHÍ NĂM 2024