HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

Với phương châm lấy người học làm trung tâm, Trường Cơ khí không ngừng nâng cao chất lượng dạy/học cũng như hình thành các kênh tư vấn, hỗ trợ tích cực cho người học.

Mô hình hỗ trợ người học

Trong quá trình học tập học tập tại Trường Cơ khí, người học có thể nhận được tư vấn từ thầy/cô:

 • Khoa và Nhóm chuyên môn: có vai trò tập trung vào công tác giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng bài giảng cả về nội dung và phương pháp.
 • Giáo vụ Khoa: tại Văn phòng giáo vụ tại phòng 308-C10 hỗ trợ người học các nội dung như:
  • Hỗ trợ công tác đăng ký lớp trong giai đoạn điều chỉnh;
  • Cung cấp các giấy tờ liên quan: Chứng nhận sinh viên; giới thiệu sinh viên; bảng điểm; nhận/trả hồ sơ.. Các giấy tờ cung cấp các em xem:….
 • Giám đốc chương trình đào tạo (GĐ CTĐT): Là người có vai trò rất quan trọng với người học. Một số vai trò quan trọng GĐCTĐT với người học:
  • Đề xuất đội ngũ CVHT/QLL và tư vấn cho CVHT về chương trình đào tạo;
  • Chăm sóc, hỗ trợ người học như: tư vấn kế hoạch học tập; chứng nhận Học phần tương đương; cung cấp dịch vụ đào tạo tạo mới;
  • Nhận phản hồi và tổng hợp, phân tích phản hồi từ người học;
  • Đề xuất chỉnh sửa CTĐT.
 • CVHT: Tư vấn CTĐT; kế hoạch học tập phù hợp cho người học; đây chính là kênh tư vấn chính khi các bạn cần tư vấn về việc học tập của mình.

Thông tin Giám đốc các CTĐT; Ban cố vấn học tập, giáo vụ các Khoa các em xem: tại đây.

Lưu ý: vai trò Quản lý lớp (QLL) có sự khác biệt với CVHT. QLL sẽ hỗ trợ các em về cập nhật các quy định; quy chế học tập; nhắc nhở các deadline; đánh giá điểm rèn luyện…

Kênh khảo sát: Để không ngừng đánh giá và từng bước nâng cao chất lượng của công tác giảng dạy, nghiên cứu. Trường Cơ Khí mong muốn nhận các kênh phản hồi (PH) từ các bên liên quan: