ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN – HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN – HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Đảng bộ Trường Cơ khí

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cơ khí nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 thành viên:

  • Bí thư Đảng ủy: PTS.TS Nguyễn Việt Dũng
  • Phó Bí thư Đảng ủy: PGS. TS Trương Hoành Sơn
  • Đảng ủy viên: PGS. TS Bùi Tuấn Anh
  • Đảng ủy viên: PGS. TS Khổng Vũ Quảng
  • Đảng ủy viên: PGS. TS Phạm Văn Sáng
  • Đảng ủy viên: GS. TS Vũ Toàn Thắng
  • Đảng ủy viên: PGS. TS Đặng Trần Thọ.
Hội đồng Trường Cơ khí

     Hội đồng trường Cơ khí là cơ quan do Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội ra quyết định thành lập để tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý và điều hành Trường.

Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 11 thành viên, trong đó có 01 thành viên ngoài Trường

Danh sách thành viên Hội đồng Trường Cơ Khí nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị hiện tại
1 PGS. TS. Trương Hoành Sơn Hiệu trưởng Trường Cơ khí
2 PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí
3 TS. Vũ Huy Khuê Chủ tịch Công đoàn Trường Cơ khí
4 TS. Nguyễn Minh Quân Thư ký hội đồng Trường/ Bí thư Đoàn thanh niên Trường Cơ khí
5 PGS. TS. Đặng Trần Thọ Chủ tịch hội đồng Trường/ Giám đốc Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh
6 PGS. TS. Khổng Vũ Quảng Trưởng Khoa Cơ khí động lực
7 GS. TS. Vũ Toàn Thắng Trưởng Khoa Cơ điện tử
8 PGS.TS. Trần Đăng Quốc Trưởng Văn phòng Trường Cơ khí
9 PGS.TS. Lê Trung Kiên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Cơ khí
10 GS. TS. Nguyễn Đức Toàn Giảng viên cao cấp Khoa Cơ khí chế tạo máy
11 Ông Lê Trọng Minh Tổng biên tập Báo Đầu tư