Ngành – Chương trình Tuyển sinh năm 2022

Ngành – Chương trình Tuyển sinh năm 2022

Với việc hình thành Trường Cơ khí từ việc sát nhập 3 Viện chuyên ngành trước đây. Hiện tại Trường Cơ khí được cấu trúc từ 4 Khoa đào tạo cùng với các Trung tâm – Viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ quá trình thí nghiệm, thực hành, và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Với một đội ngũ cán bộ đông đảo gồm gần 300 thầy/cô, đa số được đào tạo từ các nước phát triển như: Mỹ, Nhật, Đức, Úc, Hàn… cùng với hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm được đầu tư đầy đủ và không ngừng hiện đại hóa. Trường Cơ khí đã và đang chứng tỏ là một địa chỉ Đào tạo uy tín hàng đầu trong nước.

Chất lượng của các chương trình đào tạo còn được khẳng định thông qua sự công nhận quốc tế như:

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định của một số CTĐT:

Chương trình Kỹ thuật cơ khí được kiểm định 2021 bởi AUN-QA

Chương trình Kỹ thuật hàng không được kiểm định 2021 bởi AUN-QA

Chương trình Thạc sỹ Cơ khí hàng không PFIEV được kiểm định thành công năm 2016 bởi CTI

Hiện nay, Trường Cơ khí có 13 CTĐT

 TT Khoa Ngành Chương trình

(Click link dưới thiệu từng CT)

Loại chương trình Mã xét tuyển Chỉ tiêu 2022 (Đang cập nhật)
1 Cơ khí Chế tạo máy Kỹ thuật Cơ khí Kỹ thuật Cơ khí Chuẩn ME2
2 Hợp tác đào tạo quốc tế Cơ khí CTM với ĐH Griffith (Úc) ĐTQT ME-GU
3 Cơ điện tử Kỹ thuật Cơ Điện tử Kỹ thuật Cơ điện tử Chuẩn ME1
4 Chương trình Tài năng Hệ thống Cơ điện tử thông minh và Robot Elitech
5 Chương trình tiên tiến Cơ điện tử Elitech ME-E1
6 Hợp tác đào tạo quốc tế Cơ điện tử với ĐH Leibniz Hannover (Đức) ĐTQT ME-LUH
7 Hợp tác đào tạo quốc tế Cơ điện tử với ĐH Nagaoka (Nhật Bản) ĐTQT ME-NUT
8 Cơ khí động lực Kỹ thuật Cơ khí động lực Kỹ thuật Cơ khí động lực Chuẩn TE2
9 Kỹ thuật Ô tô Kỹ thuật Ô tô Chuẩn TE1
10 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô Elitech TE-E2
11 Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không Chuẩn TE3
12 Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) Elitech TE-EP
13 Năng lượng nhiệt Kỹ thuật Nhiệt Kỹ thuật Nhiệt Chuẩn HE1

Tổng hợp các chương trình tuyển sinh năm 2022