PGS. TS. Trần Đăng Quốc

 • Địa chỉ làm việc: Phòng 609M, nhà C7 – Đại học BKHN, số 1- Đại Cồ Việt, Hà Nội 
 • Email: quoc.trandang@hust.edu.vn
 • Website:
 • Điện thoại:
 • Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Trưởng Văn phòng trường Cơ khí

Các môn giảng dạy

 • Động cơ đốt trong
 • Trang bị động lực
 • Năng lượng tàu thủy
 • Công nghệ lưu trữ năng lượng
 • Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải
 • Công nghệ sản xuất lắp ráp ô tô
 • Hệ thống nhiên liệu và tự động điều chỉnh động cơ đốt trong

Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu
 • Chuyển đổi và hiệu chuẩn động cơ đốt trong
 • Sử dụng nhiên liệu thay thế (CNG, Hydrogen, Biogas, LPG, Biodiesel, …)
 • Ứng dụng tính toán động lực học chất lưu (CFD): Xây dựng và đánh giá mô hình cháy.

Hoạt động nghề nghiệp

Thành viên Ban cố vấn Hội nghị quốc tế về những đổi mới trong kỹ thuật và công nghệ”, ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020, Melbourne, Australia.

Quá trình đào tạo

Từ năm … đến năm … Học hay làm việc gì? Ở đâu?
1994 – 1999 Sinh viên Động cơ đốt trong Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
1999 – 2001 Phụ trách giám sát Chi nhánh phía Bắc Công ty TNHH UMW Việt Nam
2001 – 2004 Kỹ sư, Bộ môn Động cơ đốt trong – Khoa Cơ khí. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2004 – 2007 Thạc sĩ, Bộ môn Động cơ đốt trong Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2007 – 2013 Tiến sĩ, Kỹ thuật nhiệt và cơ học chất lỏng Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc
2013 – 2023 Tiến sĩ, Khoa Cơ khí động lực, Trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội
2023 – nay Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Cơ khí động lực, Trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt quá trình công tác

 • 1999-2001 Kỹ sư, công tác tại Công ty UMW Equipment Systems (Vietnam) Co. Ltd.
 • 2001-nay: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 2008 – 2009: Nghiên cứu phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu Hydrogen (H2).
 • 2009 – nay: Nghiên cứu phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên (CNG).
 • 2014 – nay: Nghiên cứu chuyển đổi và phát triển động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu thay thế (LPG, CNG, LNG, H2, Biofuel, …).

Học viên cao học/ Master students

 1. Bùi Xuân Trường: “Nghiên cứu hiệu quả xúc tác Cu-Ni/Al2O3 trong phản ứng nhiệt hóa xăng với hơi nước để sản xuất hyđrô ứng dụng trên động cơ xăng”, khóa 2013B, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Tốt nghiệp 2015).
 2. Nguyễn Thành Vinh: “Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số nén đến động cơ điêzen một xylanh sử dụng nhiên liệu CNG”, Lớp CH CKĐL_K4(D2), khóa học: 2014-2016, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Tốt nghiệp 2016).
 3. Nguyễn Văn Đại: “Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hay thế CNG cho động cơ xe buýt”, khóa 2015B, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Tốt nghiệp 2018).
 4. Phan Hoàng Sơn: “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số kết cấu đến sự thay đổi góc đánh lửa sớm tối ưu ở động cơ CNG một xilanh phun trên đường nạp bằng mô phỏng AVL BOOST”, Khoá 2019, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Tốt nghiệp 2020).
 5. Nguyễn Đỗ Hoài Phong: “Nghiên cứu mô phỏng xác định tỷ số nén giới hạn cho động cơ một xylanh phun CNG trên đường ống nạp”, Khoá 2019, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Tốt nghiệp 2020).
 6. Nguyễn Hoàng Minh: “Nghiên cứu xác định vị trí đặt vòi phun CNG trên đường ống nạp ở động cơ diesel chuyển đổi”, Khoá 2019, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Tốt nghiệp 2020).
 7. Nguyễn Tấn Lộc: “Nghiên cứu mô phỏng về ảnh hưởng của thời điểm bắt đầu phun khí thiên nhiên đến đặc tính làm việc của động cơ một xylanh”, Khoá 2020, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Tốt nghiệp 2022).
 8. Lý Thanh Liêm, “Nghiên cứu mô phỏng về ảnh hưởng của góc phối khí đến đặc tính làm việc của động cơ diesel một xylanh sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên”, Khoá 2020, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Tốt nghiệp 2022)
 9. Vũ Quang Huy: “Nghiên cứu một số giải pháp chuyển đổi và công nghệ lưu trữ năng lượng trên phương tiện vận tải”, khóa 2013B, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Đang học).
 10. Nguyễn Như Thành: “Nghiên cứu giảm thời gian cháy ở động cơ CNG chuyển đổi”, khóa 2013B, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Tốt nghiệp 2022).
 11. Nguyễn Đỗ Thị Đan Thanh: “Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất phun khí thiên nhiên đến mô men, công suất và khí thải ở động cơ một xy lanh trên đường nạp”, Khoá 2020, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Tốt nghiệp 2023).

Nghiên cứu sinh/PhD students

 1. Trần Văn Đăng, “Nghiên cứu phối hợp nguồn động lực hybrid ”, tốt nghiệp 2022.
 2. Trần Thanh Tâm, “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số kết cấu và vận hành đến đặc tính của động cơ diesel chuyển đổi sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG)”, tốt nghiệp 2022.
 3. Hồ Hữu Chấn, “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc động cơ CNG”, tốt nghiệp 2023.

Công trình tiêu biểu/Selected publications

Các bài báo trên tạp chí quốc tế

 1. Tran Dang Quoc, Kwangju Lee, JongTai Lee, “A study on Expansion of Lean Limit for Heavy-Duty DI Engine with Compressed Natural Gas”, Tran. The Korean Hydrogen and New Energy Society, (2011.10), Vol. 22, No 5, pp. 735-740.
 2. Tran Dang Quoc, “Effects of Auxiliary Injection Ratio on the Characteristic of Lean Limit in Early Direct Injection Natural Gas Engine”, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 4, Issue 7, January 2015, ISSN: 2277-3754, pp: 59-63.
 3. Tran Dang Quoc, Tran Thanh Tam, and Le Anh Tuan, “Experimental investigation into the influence of compression ratio on operating characteristics of single cylinder CNG engine with port injection”, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482, Vol.889 (2019), pages: 396-402, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMM.889.396.
 4. Ho Trong Khoat, Ji Tea Kim, Tran Dang Quoc, Ji Hyun Kwark and Hong Sun Ryou, “A Numerical Analysis of the Fire Characteristics after Sprinkler Activation in the Compartment Fire”, Vol.13, Issue 12, pp.1 -13, Energies ISSN/eISSN:1996-1073, 2020 (SCIE – IF: 3.004, Q2).
 5. Anh Tuan Le, Dang Quoc Tran, Thanh Tam Tran, Anh Tuan Hoang & Van Viet Pham, “Performance and combustion characteristics of a retrofitted CNG engine under various piston-top shapes and compression ratio”, Vol. 42, pp. 1 – 17, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects; 2020 Taylor and Francis Group, 2020 (SCIE – IF: 2.235, Q3).
 6. Dhinesh Balasubramanian, Amudhan Rajarajan, Ramalingam Krishnamoorthy, Tran Dang Quoc, “Experimental Investigation of Unmodified Diesel Engine on Performance, Combustion and Emission with Various Proportions of Jatropha Biofuel in Diesel”, Alternative Fuels and Advanced Combustion Techniques as Sustainable Solutions for Internal Combustion Engines pp 149-171, Sprinker link: First Online: 16 May 2021.
 7. Dang Quoc Tran, Štefan Čorňák, Huu Chan Ho, Hong Hai Nguyen, “The Effects of Valve Timing on Performance Characteristics of Converted CNG Engine”, IEEE xplore, August 2021, pages 1-7.
 8. Khanh-Duy Cong Do, Duy-Hung Chung, Dang-Quoc Tran, Cong-Truong Dinh, Quang-Hai Nguyen, Kwang-Yong Kim, “Numerical Investigation of Heat Transfer Characteristics of Pin-Fins with Roughed Endwalls in Gas Turbine Blade Internal Cooling Channels”, Vol. 195, pp. 1 – 2, International Journal of Heat and Mass Transfer ISSN/eISSN: 0017-9310/1879-2189, 2022 (SCIE – IF: 5.431, Q1).
 9. Quoc Dang Tran, Xuan-Truong Le, Van-Hoang Nguyen, & Vinh Nguyen Duy, Cong-Truong Dinh, and Thai-Son Vu, “Aerodynamic Performance Optimization of a Single-stage Axial Compressor using Circumferential Bleeding Airflow”, Vol. 54, No. 4, pp. 451 – 466, 2022 (ESCI – IF: 0.373, Q4).
 10. Quoc Dang Tran, Tam Thanh Tran & Vinh Nguyen Duy, “An experimental investigation on performance of converted CNG engine by varying pisston bowl geometry: A case study”, pp 1-9, Journal of the Air & Waste Management Association, 22 Feb 2022.
 11. Quoc Dang Tran, Thanh Nhu Nguyen and Vinh Nguyen Duy, “Effect of piston geometry design and spark plug position on the engine performance and emission characteristics”, Volume 11, Issue 1, pp. 156 – 170, AIMS Energy; ISSN/eISSN: 2333-8326/2333 – 8334 2023 (ESCI – IF: 0.362; Q3).

Các bài báo cáo đăng kỉ yếu hội nghị quốc tế:

 1. Daewoo Nam, Tran Dang Quoc, JongTai Lee, “The Characteristic of Power and Emission for Heavy-duty CNG Engine with Direct Injection according to Various Compression Ratio”, Trans. of the KSME, 2008.11, pp. 3090-3095.
 2. Tran Dang Quoc, Daewoo Nam, JongTai Lee, “A study on compression ratio of CNG engine with early direct injection”, KSAE 2008. 11, Annual Conference Proceedings, pp. 139.
 3. Daewoo Nam, Quoc Tran Dang, J. T. Lee, “A study on Lean limit and Emission Characteristic in Heavy-duty Direct Injection CNG Engine with EGR”, pages 3090-3095, KSME, 2008.11.
 4. Daewoo Nam, Tran dang quoc and Jongtai Lee, “Effect of EGR in the Heavy-duty Direct Injection CNG Engine”, pages 606-611, KSAE 2008.
 5. Tran Dang Quoc, Kwangju Lee, Changhee Byun, Daewoo Nam, JongTai Lee, “Experimental Study to Expend the Lean Limit for Heavy-Duty Direct Injection Natural Gas Spark Fueled Spark Ignition engine”, KSAE 2010.11 Annual Conference and Exhibition.
 6. Tran Dang Quoc, Changhee Byun, JongTai Lee, “Expansion of Lean Burn Region in Direct Injection Natural Gas Engine for Reducing NOx Emissions”, The 2nd international conference on automotive technology, engine and alternative fuels, Ho Chi Minh, Vietnam, December 04-05, 2012.
 7. Tran Dang Quoc, Jong Tai Lee, “The Expansion of Lean limit for Direct Injection Natural Gas Engine by Auxiliary Injection”, Proceedings The First International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems 2018 – ICFMAS2018, October 27 -28, 2018 Hanoi, Vietnam, pp: 492 – 497, ISBN: 978-604-95-0609-3.

Đề tài/Dự án nghiên cứu /Project

TT Tên đề tài/dự án Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện Vai trò tham gia đề tài
1 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình động cơ Stirling kiểu alpha Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2014 Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ Đề tài cấp Nhà nước mã số KC.05/11-15 2014 – 2015 Thành viên đề tài
3 Thiết kế chế tạo hệ thống thay đổi tỷ số nén vô cấp cho động cơ một xylanh cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu khí và lỏng. Bộ Giáo dục và đào tạo 2015-2016 Chủ nhiệm đề tài

Sách

Giải thưởng/Awards & Honour

Hợp tác chuyển giao công nghệ (Lab, Đại học, Doanh nghiệp)/ Coperation and Tech. Transfer (Labs., Uni., Companies)