Để thuận lợi cho quá trình tìm hiểu về các kênh thông tin cần biết, đặc biệt là cho các tân Sinh Viên, Trường liệt kê ra một số địa chỉ quan trong dưới đây:

1. Hỗ trợ tư vấn học tập

Để hỗ trợ tốt nhất cho người học, các em chú ý các kênh các em chú ý nhiệm vụ của các thầy cô phụ trách như sau:

 • Giám đốc chương trình đào tạo: Giải đáp về Chương trình đào tạo, chứng nhận học phần tương đương/thay thế, nhận phản hồi về CTĐT từ các bên liên quan. Lưu ý: Trước khi liên lạc với các GĐ CTĐT, Sinh viên nên hỏi xin tư vấn từ Cố vấn Học tập (CVHT) trước. Danh sách CVHT cho bên dưới.
 • Giáo vụ Khoa: hỗ trợ hoạt động học tập cho sinh viên như đăng ký/điều chỉnh lớp, cung cấp các giấy tờ liên quan.

 • Ban Cố vấn học tập (CVHT):

(đang cập nhật)

2.Các tài liệu hướng dẫn

 • Nguồn: Trang cổng thông tin: https://ctt.hust.edu.vn/
 • Các nội dung tra cứu:
  • Kế hoạch học tập.
  • Quy định – Quy chế đào tạo.
  • Các dịch vụ: Thư báo tin nhắn, Hồ sơ sinh viên, Thời khóa biểu, kết quả học tập, đăng ký học tập, học phí, …

3. Kế hoạch học tập và chương trình đào tạo

Các em theo dõi thông tin từ các nguồn sau:

Fanpage Sinh viên Trường: https://www.facebook.com/sinhviensme

4. Một số thông tin khác:

Dưới đây là 1 số trung tâm sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên; thầy/cô trong các hoạt động dạy/học và các hoạt động khác tại Bách Khoa Hà Nội

Nhiệm vụ: quản lý hệ thống máy tính, mạng, phần mềm, Email. E-learning

Nhiệm vụ:  Quản lý mượn, trả sách/giáo trình/luận văn; phòng tự học…

Nhiệm vụ:  hỗ trợ sinh viên sau trúng tuyến và tốt nghiệp, cấp thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm, học bổng,…

Nhiệm vụ:  Kiểm tra sức khỏe và chữa trị cho sinh viên và thầy/cô…

Nhiệm vụ:  giáo dục thể chất, các câu lạc bộ thể thao..

Nhiệm vụ:  các hoạt động đời sống sinh viên lưu trú

Nhiệm vụ:  các hoạt động dịch vụ như: vệ sinh, bãi đỗ xe, căng tin..