Phân công đồ án tốt nghiệp kỳ học 20203

Chương trình đào tạo cử nhân – kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ khí được xây dựng dựa trên sự phát triển chương trình đào tạo ngành Chế tạo máy trước đây kết hợp với sự tham khảo chương trình đào tạo ngành chế tạo máy của các trường đại học tiên tiến trên thế giới như: Stanford (Hoa Kỳ), NTU  (Đài Loan), RMIT (Úc), … ;

Sinh viên, học viên theo học ngành này sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở và chuyên ngành vững chắc, có kỹ năng nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu để có thể làm việc và sáng tạo trong mọi môi trường lao động nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì các máy móc, thiết bị cơ khí và các hệ thống sản xuất công nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội, nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Mô hình và các loại hình đào tạo của Viện được thể hiện như hình sau:

Mô hình đào tạo từ Cử nhân tới thạc sỹ

  • Đào tạo Cử nhân: 4 năm
  • Đào tạo tích hợp: Cử nhân – Kỹ sư: 5 năm.
  • Đào tạo tích hợp: cử nhân – Thạc sĩ: 5,5 năm.
  • Đào tạo Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ: 8,5 năm.

Dưới đây là cấu trúc và thời gian thiết kế của các chương trình đào tạo tại Viện:

Cấu trúc và thời gian đào tạo của các CTĐT

Tham gia quá trình đào tạo của Viện có 11 bộ môn và 1 trung tâm như sau:

Danh sách các bộ môn và Trung tâm trực thuộc Viện Cơ Khí: (Clink vào dẫn tới Bộ môn/ Trung tâm):
TT Tên Địa chỉ
1 BM Cơ học ứng dụng C3-307
2 BM Cơ học vật liệu và kết cấu C3-201
3 BM Cơ khí chính xác và quang học C5-313
4 BM Cơ điện tử C10-201A
5 BM Công nghệ Chế tạo máy C5-112
6 BM Cơ sở Thiết kế máy và Robot D3-305
7 BM Gia công áp lực C10-301
8 BM Gia công Vật liệu và Dụng cụ Công nghiệp C1-226
9 BM Hàn và Công nghệ Kim loại C1-306
10 BM Hình họa và Vẽ kỹ thuật D6-402
11 BM Máy và Ma sát học C10-202
12 Trung tâm Hỗ trợ đào tạo, Nghiên cứu và Đổi mới Công nghệ B1-206