Chia sẻ kinh nghiệm thực tập tại Viện quốc gia Công nghệ thông tin Nhật Bản

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 09/10/2017

Thời gian kết thúc: 12:00 am 09/10/2017

Địa điểm: Phòng 803 - B1