Ths. Nguyễn Thị Thu Nga

 

Địa chỉ làm việc: Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rô bốt, Phòng 304 nhà D3, ĐHBK Hà Nội
E-mail: ngthungabk@gmail.com
Điện thoại: 04.3868.0101
Fax:
Chức vụ:  Chủ tịch Công Đoàn Viện – Giáo viên thực hành

Các môn giảng dạy

  • Từ 09/2010 đến 09/2012: Thạc sĩ, trường Đại học Bách khoa – Hà Nội
  • Từ 10/2004 đến 11/2007: Cử nhân Đại học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 – Hà Nội
  • Từ 10/1999 đến 10/2002: Cử nhân Cao đẳng, trường Đại học Bách khoa – Hà Nội