Sinh hoạt định hướng dành cho sinh viên khóa 65

Sinh hoạt định hướng dành cho sinh viên khóa 65

Thời gian và địa điểm sinh viên có mặt tại Hội trường:
  • Buổi chiều: 13h- 17h ngày 24/10/2020
  • Địa điểm: Hội trường C2 (HT C2)
Sinh viên lưu ý:
  • Chương trình là nội dung bắt buộc và có điểm danh đề nghị các em sinh viên phải tham gia đầy đủ và có mặt đúng giờ.
  • Sinh viên lưu ý mang CMND/ CCCD đi để nhận thẻ sinh viên.