2 Chương trình đào tạo của Trường Cơ khí đạt tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA

2 Chương trình đào tạo của Trường Cơ khí đạt tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA

Nằm trong chiến lược nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn kiểm định khu vực và quốc tế trong giai đoạn 2017 – 2025 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Cơ khí tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế khi có thêm 2 trong 4 chương trình được kiểm định đợt này. Hai chương trình đào tạo đạt kiểm định về chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA, đó là chương trình Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Hàng không.

AUN-QA (ASEAEN University Network – Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn chung về chất lượng được công nhận trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).