GS.TSKH.NGND Bành Tiến Long

Địa chỉ làm việc: Phòng 504M – C7, Đại học Bách Khoa Hà Nội
E-mail: long.banhtien@hust.edu.vn
Điện thoại:
Chức vụ:

– Giáo sư, Giảng viên Cao cấp

– Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật Việt Nam

– Chủ tịch Hội Nghiên cứ Biên tập Công trình KHCN Việt Nam

– Chủ tịch Hội đồng Khoa học và ĐT trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

– Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập tạp chí Cơ khí Việt Nam

Các môn giảng dạy

 • Nguyên lý gia công vật liệu.
 • Thiết kế dụng cụ Công nghiệp
 • Công nghệ tạo hình bề mặt.
 • Cơ sở vật lý quá trình cắt.
 • Động lực học và chất lựợng bề mặt quá trình gia công.
 • Ứng dụng CAD/CAM-CAE-CNC
 • Lý thuyết tạo hình bề mặt.
 • Tạo hình bề mặt gia công răng, ren.
 • Mòn và tuổi bền Dụng cụ

Các nghiên cứu quan tâm

 • Gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiêp
 • Cơ điện tử, tự động hóa
 • Máy móc, thiết bị trong cơ khí chế tạo máy
 • Công nghệ CAD/CAM/CNC, CAE, Reverse Engineering (kỹ thuật ngược); Rapid prototyping (tạo mẫu nhanh).
 • Tạo hình bề mặt, tuổi bền tuổi thọ dụng cụ cắt, dụng cụ cắt cao tốc; gia công cao tốc: mài, phay.
 • Gia công tiên tiến, Gia công EDM, gia công  bằng  Lazer, gia công bằng tia nước.
 •  Công nghệ xử lý bề mặt dụng cụ, chi tiết máy bằng phun phủ PVD, CVD.
 • Động lực học và độ ổn định quá trình cắt. Tối ưu hóa quá trình gia công.
 • Và một số lĩnh vực khác

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học:183 bài báo(bao gồm:- 18 bài đăng ở tạp chí ISI và Scopus;- 35 bài đăng ở các tạp chí quốc tế;- 83 bài đăng ở tạp chí trong nước;- 26 bài đăng ở các tuyển tập Hội nghị quốc tế;- 21 bài đăng ở các tuyển tập Hội nghị trong nước).Trong đó:
  – ISI hoặc/và Scopus:  18 (trong đó có 12 ISI; (5 năm gần đây:15 (9  ISI))
TT Tên các công trình ISI và Scopus Thời gian thực hiện Chỉ số IF
1. A Study on material modeling to Predict Spring-back in V-Bending of AZ31 Magnesium Alloy Sheet at Various Temperatures; Nguyen Duc-Toan, Yang Seung-Han, Banh Tien-Long, Jung Dong-Won, Kim Young-Suk; The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 62 (5-8), 551-562, 2012 http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-011-3828-y 2012 1.458
2. A Modification of Johnson-Cook Model to Predict Stress-Strain Curves of Boron Steel Sheets in Elevated and Cooling Temperatures; Nguyen Duc-Toan, Banh Tien-Long, Yang Seung-Han, Jung Dong-Won, Kim Young-Suk; High Temperature Materials and Processes, Vol. 31 (2012), pp. 37–45, 2012 http://www.degruyter.com/view/j/htmp.2012.31.issue-1/htmp.2011.127/htmp.2011.127.xml 2012 0.353
3. Formability improvement and blank shape definition for deep drawing of cylindrical cup with complex curve profile from SPCC sheets using FEM; Duc-Toan Nguyen, Duy-Khoe Dinh, Hong-Minh Thi Nguyen, Tien-Long Banh, Young-Suk Kim; Journal of Central South University (ISSN: 2095-2899) January 2014, Volume 21, Issue 1, pp 27-34; http://link.springer.com/article/10.1007/s11771-014-1911-x 2014 0.520
4. Optimization of PMEDM process parameter for maximizing material removal rate by Taguchi’s method; Banh Tien Long, Nguyen Huu Phan, Ngo Cuong, Vijaykumar S. Jatti.The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, pp 1-11, First online: 14 March 2016 ;http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-016-8586-4 2016 1.458
5 Simulation and experimental studies to verify the effect of cutting parameters on chip shrinkage coefficient and cutting forces in machining of A6061 aluminum alloy Advances in Mechanical Engineering Thi-Hoa Pham, Thi-Bich Mac, Van-Canh Tong, Tien-Long Banh, Duc-Toan Nguyen; http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1687814016673297 10/2016  

0.848

 

6 Surface quality analysis of die steels in powder-mixed electrical discharge machining using titan powder in fine machining Advances in Mechanical Engineering; Banh Tien Long, Nguyen Huu Phan, Ngo Cuong, Nguyen DucToan; http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1687814016657732 6/2016  

 

0.848

7 A study on the cutting force and chip shrinkage coefficient in high-speed milling of A6061 aluminum alloy. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Pham Thi-Hoa, Mac Thi-Bich, Tong Van-Canh, Banh Tien-Long, Nguyen Duc-Toan; Impact factor (2018): 2.601 2018  

 

2.601

 

8 Characteristics optimization of powder mixed electric discharge machining using titanium powder for die steel materials http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0954408917693661; 2/14/2017 Article first published online: February 14, 2017; Tien-Long Banh, Huu-Phan Nguyen, Cuong Ngo, Duc-Toan Nguyen 4/2017  

 

 

0.412

9 Die steel surface layer quality improvement in titanium μ-powder mixed die sinking electrical discharge machining. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology pp 1–15| Cite as Toan Duc Nguyen, Phan Huu Nguyen , Long Tien Banh 18 October 2018  

 

2.601

10 Cutting Force Model for Thermal-Assisted Machining of Tool Steel Based on the Taguchi Method. Metals — Open Access Journal; Mac Thi-Bich, Dinh Van-Chien, Banh Tien-Long, Nguyen Duc-Toan 1,* ; Metals — Open Access Journal ;Metals (ISSN 2075-4701; CODEN: MBSEC7) is an international peer-reviewed open access journal published monthly online by MDPI. 2019  

 

 

1.704

11 Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Minimum Grinding Cost in Internal Grinding. Thi-Hong Tran, Xuan-Hung Le, Quoc-Tuan Nguyen, Hong-Ky Le, Tien-Dung Hoang, Anh-Tung Luu, Tien-Long Banhand Ngoc-Pi Vu;Applied Sciences, 9(7); March, 2019, pp. 1363. SCIE March, 2019 1.704
12 Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis; Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen,Hong-Ky Le, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang,Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh and Ngoc-Pi Vu. ;Metals 2019, 9(4), 448; SCIE;  https://doi.org/10.3390/met9040448 (registering DOI) – Metals. Open Access Journal 16 April 2019. 1.704
13 A Modified Johnson‐Cook Model for Sheet Metal Forming at Elevated Temperatures and Its Application for Cooled Stress‐Strain Curve and Spring‐Back Prediction. AIP Conference Proceedings; Nguyen Duc‐Toan, Banh Tien‐Long, Kim Young‐Suk, Jung Dong‐Won 2011/8/22  

 

Scopus

14 Determination of Optimal Exchanged Grinding Wheel Diameter when Internally Grinding Alloy Tool Steel 9CrSi. Le Xuan Hung, Vu Ngoc Pi, Luu Anh Tung, Hoang Xuan Tu,  Gong Jun and BanhTien Long, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 417 (2018) 012026, 5th International Conference on Mechanics and Mechatronics Research (ICMMR 2018), IOP Publishing. Scopus 2018  

Scopus

15 A study on cost optimization of internal cylindrical grinding”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 1, January 2019, pp. 414 – 423. Scopus ;Le Xuan Hung, Vu Thi Lien, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi, Le Hong Ky, Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Banh Tien Long January 2019 Scopus
16  A Study on Coolant Parameters in Internal Grinding of 9CrSi Steel”, 7th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2018), Beijing, China October 20-22, 2018, published by Materials Science Forum. Scopus;  Le Xuan Hung, Vu Thi Lien, Vu Ngoc Pi, Banh Tien Long, 10/2018 Scopus
17 Multi-objective Optimization of Dressing Parameters of Internal Cylindrical Grinding for 9CrSi Aloy Steel Using Taguchi Method and Grey Relational Analysis”, 9th International Conference on Materials Processing and Characterization, 8th – 10th March 2019,  Materials Today: Proceedings, Available online at www.sciencedirect.com. Scopus ;Le Xuan Hung, Vu Ngoc Pi, Tran Thi Hong, Le Hong Ky, Vu Thi Lien, Luu Anh Tung, Banh Tien Long 3/2019  

Scopus

18 A study on calculation of optimum exchanged grinding wheel diameter when internal grinding, 9th International Conference on Materials Processing and Characterization, 8th – 10th March 2019,  Materials Today: Proceedings, Available online at www.sciencedirect.com. Scopus (Chấp nhận đăng); Le Xuan Hung, Tran Thi Hong, Le Hong Ky, Nguyen Quoc Tuan, Luu Anh Tung, Banh Tien Long, Vu Ngoc Pi, 3/2019 Scopus


– Tạp chí nước ngoài khác:           35;   (5 năm gần đây: 5 )

 

 1. Số sáng chế, giải pháp hữu ích:    3,  trong đó có 2 giải thưởng Sáng tạo VIFOTEC và 1 sở hữu trí tuệ số số 4568/KQNC ngày 4/9/2003 về “Nghiên cứu các công nghệ xử lý bề mặt bao gồm hóa nhiệt luyện, phun phủ các kim loại đặc biệt nhằm nâng cao tuổi thọ chi tiết máy và dụng cụ công nghiệp” do Bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm thông tin KH&CN quốc gia cấp.

Trong đó, quốc tế:    Sở hữu trí tuệ                       (5 năm gần đây:       0          )

 1. 3.Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: Tổng số sách- 22 cuốn

Trong đó:
– 5 năm gần đây: 6
– Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương xuất bản: 19

 1. Toàn bộ số sách và giáo trình đã viết:
TT Tên sách, giáo trình, công trình Nơi xuất bản Thời gian Ghi chú
1. Thiết kế Dụng cụ gia công bánh răng- Tập 1

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 1987 Chủ biên
2. Thiết kế Dụng cụ gia công bánh răng- Tập 2

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

Nhà Xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật 1987 Chủ biên
3. Từ điển Cơ khí tập 1, A-L

Tập thể tác giả

NXB Khoa học và Kỹ thuật 1986 Viết một phần
4. Từ điển Cơ khí tập 2

Tập thể tác giả

NXB Khoa học và Kỹ thuật 1986 Viết một phần
5. Từ điển Dệt-May Anh Việt

Tập thể tác giả

NXB Khoa học và Kỹ thuật 1996 Viết một phần
6. Tin học Cơ khí ứng dụng

Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái

ĐHBKHN 1997 Chủ biên
7. Công nghệ CAD/CAM CIMATRON

Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái, Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Chí Quang

NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998 Chủ biên
8. AutoCAD và kỹ thuật lập trình ứng dụng

Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái

NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998 Đồng tác giả
9. Nguyên lý gia công vật liệu

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sĩ Túy

NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001 Chủ biên
10. Thiết kế Dụng cụ công nghiệp

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

Nhà xuất bản Giáo dục VN 2001 Chủ biên
11. Nguyên lý gia công vật liệu,

Bành Tiến Long, Trần Tế Lục, Trịnh Minh Tứ

Nhà xuất bản Giáo dục VN 2001 Chủ biên
12. Tạo hình bề mặt và những ứng dụng trọng kỹ thuật

Bành Tiến Long

ĐHBK HN 1998 Chủ biên
13. Vybrane state konstrukce reznych nastroju

Kvapil Robert, Bành Tiến Long

ĐK Kỹ thuật Bratislava Slovakia 1988 Đồng tác giả
14. Tin học Kỹ thuật ứng dụng

Giáo trình cho sinh viên ngành Chế tạo máy các trường đại học kỹ thuật.

Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 2005 Đồng tác giả
15. Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ

Giáo trình cho sinh viên ngành Chế tạo máy các trường ĐHKT.

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 2004 Đồng tác giả
16. Thiết kế Dụng cụ công nghiệp.

Giáo trình co sinh viên Chế tạo máy các trường ĐH Kỹ thuật.

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 2005
17. Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Bùi Ngọc Tuyên

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1/2013 Chủ biên
18. Nguyên lý gia công vật liệu.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Trần Sĩ Túy, Trần Thế Lục

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 11/2013 Chủ biên
19. Material, Machines and Methods for Sustainable Development.

Applied Mechanics and Materials

Banh Tien Long, Huyungsun Kim, Kozo Ishizaki, Nguyen Duc Toan, Nguyen Thị Hong Minh

Trans Tech

Publications Ltd

Switzeland, Reihardstrasse 18

8008 Zurich

Switzerland

ISBN 978-3-0357-1364-0

2019
20. Advances in Engineering Research and Application

Lecture Notes in Neworks and Systems 63. Editors: Hamido Fujita, Nguyen Duy Cuong, Ngoc Pi Vu, Tien Long Banh, Hermann Horst Puta

Springer Nature Switzeland AG2019. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham. Switzeland

ISBN: 978-3-030-04791-7

2019
21. ISEPD 2014-International Symposium on Eco-Materials processing and Design

Banh Tien Long, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Duc Toan

Hanrimwon 13F,20, Toegye-ro 51 gil, Choong-Ku, Seoul 100-310,  Korea 2014
22. Vietnam 2035- Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ- Chương: “Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia”.

Các tác giả chính: Bành Tiến Long, Michael Crawford, Lê Đình Tiến, William Maloney

Nhà Xuất bản Hồng Đức, 65 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ISBN: 978-604-948-569-5

2016 Tham gia
 1. 5 năm gần đây:6
1 Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Bùi Ngọc Tuyên

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1/2013 Chủ biên
2 Nguyên lý gia công vật liệu.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Trần Sĩ Túy, Trần Thế Lục

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 11/2013 Chủ biên
3 ISEPD 2014-International Symposium on Eco-Materials processing and Design

Banh Tien Long, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Duc Toan

Hanrimwon 13F,20, Toegye-ro 51 gil, Choong-Ku, Seoul 100-310,  Korea 2014
4 Vietnam 2035- Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ- Chương: “Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia”.

Các tác giả chính: Bành Tiến Long, Michael Crawford, Lê Đình Tiến, William Maloney

Nhà Xuất bản Hồng Đức, 65 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ISBN: 978-604-948-569-5

2016 Tham gia
5 Material, Machines and Methods for Sustainable Development.

Applied Mechanics and Materials

Banh Tien Long, Huyungsun Kim, Kozo Ishizaki, Nguyen Duc Toan, Nguyen Thị Hong Minh

Trans Tech

Publications Ltd

Switzeland, Reihardstrasse 18

8008 Zurich

Switzerland

ISBN 978-3-0357-1364-0

2019
6 Advances in Engineering Research and Application

Lecture Notes in Neworks and Systems 63. Editors: Hamido Fujita, Nguyen Duy Cuong, Ngoc Pi Vu, Tien Long Banh, Hermann Horst Puta

Springer Nature Switzeland AG2019. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham. Switzeland

ISBN: 978-3-030-04791-7

2019

 

 1. Tổng số trích dẫn(nếu có):  Cả quá trình:132.  Chỉ số hindex (nếu có):   (theo Scolar Google).
 2. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương: 2 lần giải thưởng quốc gia về sáng tạo Khoa học và Công nghệ VIFOTEC
 3. Bài báo khoa học tiêu biểu(Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, nếu có):
TT Tên công trình Thời gian thực hiện Chỉ số IF
1. A Study on material modeling to Predict Spring-back in V-Bending of AZ31 Magnesium Alloy Sheet at Various Temperatures; Nguyen Duc-Toan, Yang Seung-Han, Banh Tien-Long, Jung Dong-Won, Kim Young-Suk; The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 62 (5-8), 551-562, 2012; http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-011-3828-y 2012 1.458

 

(26 lần trích dẫn)

2. Formability improvement and blank shape definition for deep drawing of cylindrical cup with complex curve profile from SPCC sheets using FEM; Duc-Toan Nguyen, Duy-Khoe Dinh, Hong-Minh Thi Nguyen, Tien-Long Banh, Young-Suk Kim; Journal of Central South University (ISSN: 2095-2899) January 2014, Volume 21, Issue 1, pp 27-34 http://link.springer.com/article/10.1007/s11771-014-1911-x 2014 0.520

 

 

(10 lần trích dẫn)

3. Optimization of PMEDM process parameter for maximizing material removal rate by Taguchi’s method; Banh Tien Long, Nguyen Huu Phan, Ngo Cuong, Vijaykumar S. Jatti.The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, pp 1-11, First online: 14 2016 March http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-016-8586-4 2016 1.458

 

 

(12 lần trích dẫn)

4 Simulation and experimental studies to verify the effect of cutting parameters on chip shrinkage coefficient and cutting forces in machining of A6061 aluminum alloy Advances in Mechanical Engineering Thi-Hoa Pham, Thi-Bich Mac, Van-Canh Tong, Tien-Long Banh, Duc-Toan Nguyen http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1687814016673297 2016/10  

0.848

 

(3)

5 Surface quality analysis of die steels in powder-mixed electrical discharge machining using titan powder in fine machining Advances in Mechanical Engineering Banh Tien Long, Nguyen Huu Phan, Ngo Cuong, Nguyen DucToan  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1687814016657732 6/2016  

 

0.848

 

(1)

6 A study on the cutting force and chip shrinkage coefficient in high-speed milling of A6061 aluminum alloy. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Pham Thi-Hoa, Mac Thi-Bich, Tong Van-Canh, Banh Tien-Long, Nguyen Duc-Toan Impact factor (2018): 2.601 2018  

 

2.601

 

 

(2)

7 Characteristics optimization of powder mixed electric discharge machining using titanium powder for die steel materials

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0954408917693661

2/14/2017 Article first published online: February 14, 2017

Tien-Long Banh, Huu-Phan Nguyen, Cuong Ngo, Duc-Toan Nguyen

4/2017  

 

 

0.412

 

 

(4)

8 Die steel surface layer quality improvement in titanium μ-powder mixed die sinking electrical discharge machining. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology pp 1–15| Cite as Toan Duc Nguyen, Phan Huu Nguyen , Long Tien Banh 18 October 2018  

 

2.601

 

(1)

9 Cutting Force Model for Thermal-Assisted Machining of Tool Steel Based on the Taguchi Method.

Metals — Open Access Journal

Mac Thi-Bich, Dinh Van-Chien, Banh Tien-Long, Nguyen Duc-Toan 1,*

Metals — Open Access Journal

Metals (ISSN 2075-4701; CODEN: MBSEC7) is an international peer-reviewed open access journal published monthly online by MDPI.

2019  

 

 

1.704

 

(1)

10 Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen,Hong-Ky Le, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang,Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh and Ngoc-Pi Vu.

Metals 2019, 9(4), 448; SCIE

https://doi.org/10.3390/met9040448 (registering DOI) – Metals. Open Access Journal

16 April 2019. 1.704

 

 1. 7. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu(Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo trình tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu có):

 

1. Thiết kế Dụng cụ công nghiệp.

Giáo trình cho sinh viên Chế tạo máy các trường ĐH Kỹ thuật.

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 2005 Chủ biên
2. Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Bùi Ngọc Tuyên

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1/2013 Chủ biên
3. Nguyên lý gia công vật liệu.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Trần Sĩ Túy, Trần Thế Lục

Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 11/2013 Chủ biên

Tái bản

Chỉ số trích dẫn:6

4. Material, Machines and Methods for Sustainable Development.

Applied Mechanics and Materials

Banh Tien Long, Huyungsun Kim, Kozo Ishizaki, Nguyen Duc Toan, Nguyen Thị Hong Minh

Trans Tech

Publications Ltd

Switzeland, Reihardstrasse 18

8008 Zurich

Switzerland

ISBN 978-3-0357-1364-0

2019
5. Advances in Engineering Research and Application

Lecture Notes in Neworks and Systems 63. Editors: Hamido Fujita, Nguyen Duy Cuong, Ngoc Pi Vu, Tien Long Banh, Hermann Horst Puta

Springer Nature Switzeland AG2019. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham. Switzeland

ISBN: 978-3-030-04791-7

2019
 1. 8Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây(Liệt kê tối đa 5 công trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học và/hoặc sách chuyên khảo; sáng chế, giải pháp hữu ích; giải thưởng…):

8.1 :  Optimization of PMEDM process parameter for maximizing material removal rate by Taguchi’s method;

Banh Tien Long, Nguyen Huu Phan, Ngo Cuong, Vijaykumar S. Jatti.The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, pp 1-11, First online: 14 March 2016. IF= 1.458. (Bài báo).

http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-016-8586-4 2016   1.458

 

8.2 :  A study on the cutting force and chip shrinkage coefficient in high-speed milling of A6061 aluminum alloy. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology-2018. Impact factor (2018), IF=: 2.60. (Bài báo).

Pham Thi-Hoa, Mac Thi-Bich, Tong Van-Canh, Banh Tien-Long, Nguyen Duc-Toan.

        

8.3 : Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen,Hong-Ky Le, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang,Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh and Ngoc-Pi Vu.

Metals 2019, 9(4), 448;  (Bài báo)

 https://doi.org/10.3390/met9040448 (registering DOI) – Metals. Open Access Journal, 16 April 2019. IF=1.704

 

8.4 : Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí.

Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

Bành Tiến Long, Bùi Ngọc Tuyên; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Hà Nội 1/2013    

 

8.5  Material, Machines and Methods for Sustainable Development.

Applied Mechanics and Material. 

Banh Tien Long, Huyungsun Kim, Kozo Ishizaki, Nguyen Duc Toan, Nguyen Thị Hong Minh. Trans Tech Publications Ltd Switzeland, Reihardstrasse 18

8008  Zurich, Switzerland. ISBN: 978-3-0357-1364-0 (Chuyên khảo).

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học:Tổng số tham gia 18 Chương trình, đề tài NCKH  cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trườngtrong đó 5 năm cuối có 2  đề tài.
TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Mã số Cấp bảo vệ Thời gian

(Bắt đầu-kết thúc)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1. Dụng cụ gia công bánh răng N08/08 Cấp Bộ 1982-1985 Thư ký Tốt
1. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí Cấp Bộ B92-01-03 Cấp Bộ 1992-1993 Tham gia Tốt
2. Triển khai CGCN và chế tạo bánh răng côn xoắn Cấp trường 1994 Chủ nhiệm Tốt
3. Tạo hình bề mặt và ứng dụng tin học trong quá trình gia công bánh răng B93-01-35 Cấp Bộ 1993-1995 Chủ nhiệm  Xuất sắc
4. Nghiên cứu thiết kế chế tạo trực thăng nhỏ KC-DL-94-14 Độc lập cấp NN 1994-1995 Chủ nhiệm nhánh Tốt
5. Triển khai công nghệ và sản xuất bánh răng côn xoắn phục vụ các ngành công nghiệp Dự án cấp Bộ 1995-1997 Chủ nhiệm Tốt
6. Nghiên cứu triển khai ứng dụng hệ CAD/CAM/NC CIMATRON trong tự động hoá quá trình sản xuất B96-28-TĐ-04 Cấp Bộ 1996-1998 Chủ nhiệm Tốt
7. Nghiên cứu các công nghệ xử lý bề mặt bao gồm: hoá nhiệt luyện, phun phủ các kim loại đặc biệt nhằm nâng cao tuổi thọ chi tiết máy và dụng cụ công nghiệp KHCN-05-07 Cấp NN 2000-2002 Chủ nhiệm  Xuất sắc
8. Khảo sát, quy hoạch và phát triển các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, NCKH và CGCN tại trường ĐHBK HN B2000-28-56-TĐ Cấp Bộ 2000-2001 Chủ nhiệm Tốt
9. Nghiên cứu máy tính song song hiệu năng cao điều khiển máy CNC KC05-11 Cấp NN 2001-2006 Chủ trì Tốt
10. Nghiên cứu chế tạo máy phay CNC 5 trục KC05-28 Cấp NN 2006-2010 Tham gia Tốt
11. Hoàn thiện công nghệ chế tạo máy phay CNC 3 trục KC05.DA.03 Cấp NN 2007-2010 Tham gia Tôt
12. Nghiên cứu phân tầng giáo dục đại học và thiết kế chính sách phù hợp B2009-17-03NV Cấp Bộ 2009-2013 Chủ nhiệm Tốt
13. Ban Chỉ đạo chương trình trọng điểm cấp nhà nước về cơ khí KHCN 05 Cấp NN 1996-2000 Uỷ viên Tốt
14. Ban Chủ nhiệm chương trình cơ khí trọng điểm cấp nhà nước KC.05 Cấp NN 2001-2005 Phó Chủ nhiệm Tốt
15. Nghiên cứu phân tầng hệ thống giáo dục đại học và thiết kế chính sách phù hợp : B2009-17-03NV Cấp Bộ 2010-2012 Chủ nhiệm Tốt
16. Nghiên cứu xây dựng phương pháp và công cụ xác định mặt khởi thuỷ dụng cụ gia công bề mặt trục vít biên dạng Cycloid ứng dụng cho chế tạo và phục hồi máy nén khí T2016-PC-077 Cấp Trường 2016-2017 Chủ nhiệm  Tốt
17. Tối ưu hóa các thông số công nghệ của phương pháp xung định hình với bột titan trộn trong dung dịch điện môi khi gia công thép làm khuôn bằng phương pháp Topsis-Taguchi 107. 01-2017.303 Cấp Nhà nước- Nafosted 2017-2019 Tham gia

Sách

 • Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: Tổng số sách- 22 cuốn

  Trong đó:
  – 5 năm gần đây: 6
  – Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương xuất bản: 19

  1. Toàn bộ số sách và giáo trình đã viết:
  TT Tên sách, giáo trình, công trình Nơi xuất bản Thời gian Ghi chú
  1. Thiết kế Dụng cụ gia công bánh răng- Tập 1

  Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

  Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 1987 Chủ biên
  2. Thiết kế Dụng cụ gia công bánh răng- Tập 2

  Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

  Nhà Xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật 1987 Chủ biên
  3. Từ điển Cơ khí tập 1, A-L

  Tập thể tác giả

  NXB Khoa học và Kỹ thuật 1986 Viết một phần
  4. Từ điển Cơ khí tập 2

  Tập thể tác giả

  NXB Khoa học và Kỹ thuật 1986 Viết một phần
  5. Từ điển Dệt-May Anh Việt

  Tập thể tác giả

  NXB Khoa học và Kỹ thuật 1996 Viết một phần
  6. Tin học Cơ khí ứng dụng

  Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái

  ĐHBKHN 1997 Chủ biên
  7. Công nghệ CAD/CAM CIMATRON

  Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái, Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Chí Quang

  NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998 Chủ biên
  8. AutoCAD và kỹ thuật lập trình ứng dụng

  Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái

  NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998 Đồng tác giả
  9. Nguyên lý gia công vật liệu

  Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sĩ Túy

  NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001 Chủ biên
  10. Thiết kế Dụng cụ công nghiệp

  Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

  Nhà xuất bản Giáo dục VN 2001 Chủ biên
  11. Nguyên lý gia công vật liệu,

  Bành Tiến Long, Trần Tế Lục, Trịnh Minh Tứ

  Nhà xuất bản Giáo dục VN 2001 Chủ biên
  12. Tạo hình bề mặt và những ứng dụng trọng kỹ thuật

  Bành Tiến Long

  ĐHBK HN 1998 Chủ biên
  13. Vybrane state konstrukce reznych nastroju

  Kvapil Robert, Bành Tiến Long

  ĐK Kỹ thuật Bratislava Slovakia 1988 Đồng tác giả
  14. Tin học Kỹ thuật ứng dụng

  Giáo trình cho sinh viên ngành Chế tạo máy các trường đại học kỹ thuật.

  Bành Tiến Long, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Thái

  Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 2005 Đồng tác giả
  15. Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ

  Giáo trình cho sinh viên ngành Chế tạo máy các trường ĐHKT.

  Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ

  Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 2004 Đồng tác giả
  16. Thiết kế Dụng cụ công nghiệp.

  Giáo trình co sinh viên Chế tạo máy các trường ĐH Kỹ thuật.

  Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang

  Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 2005
  17. Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí.

  Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

  Bành Tiến Long, Bùi Ngọc Tuyên

  Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1/2013 Chủ biên
  18. Nguyên lý gia công vật liệu.

  Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

  Bành Tiến Long, Trần Sĩ Túy, Trần Thế Lục

  Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 11/2013 Chủ biên
  19. Material, Machines and Methods for Sustainable Development.

  Applied Mechanics and Materials

  Banh Tien Long, Huyungsun Kim, Kozo Ishizaki, Nguyen Duc Toan, Nguyen Thị Hong Minh

  Trans Tech

  Publications Ltd

  Switzeland, Reihardstrasse 18

  8008 Zurich

  Switzerland

  ISBN 978-3-0357-1364-0

  2019
  20. Advances in Engineering Research and Application

  Lecture Notes in Neworks and Systems 63. Editors: Hamido Fujita, Nguyen Duy Cuong, Ngoc Pi Vu, Tien Long Banh, Hermann Horst Puta

  Springer Nature Switzeland AG2019. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham. Switzeland

  ISBN: 978-3-030-04791-7

  2019
  21. ISEPD 2014-International Symposium on Eco-Materials processing and Design

  Banh Tien Long, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Duc Toan

  Hanrimwon 13F,20, Toegye-ro 51 gil, Choong-Ku, Seoul 100-310,  Korea 2014
  22. Vietnam 2035- Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ- Chương: “Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia”.

  Các tác giả chính: Bành Tiến Long, Michael Crawford, Lê Đình Tiến, William Maloney

  Nhà Xuất bản Hồng Đức, 65 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

  ISBN: 978-604-948-569-5

  2016 Tham gia
  1. 5 năm gần đây:6
  1 Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí.

  Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

  Bành Tiến Long, Bùi Ngọc Tuyên

  Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1/2013 Chủ biên
  2 Nguyên lý gia công vật liệu.

  Giáo trình cho sinh viên ngành Cơ khí các trường ĐH Kỹ thuật

  Bành Tiến Long, Trần Sĩ Túy, Trần Thế Lục

  Nhà Xuất bản KHKT, Hà Nội 11/2013 Chủ biên
  3 ISEPD 2014-International Symposium on Eco-Materials processing and Design

  Banh Tien Long, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Duc Toan

  Hanrimwon 13F,20, Toegye-ro 51 gil, Choong-Ku, Seoul 100-310,  Korea 2014
  4 Vietnam 2035- Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ- Chương: “Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia”.

  Các tác giả chính: Bành Tiến Long, Michael Crawford, Lê Đình Tiến, William Maloney

  Nhà Xuất bản Hồng Đức, 65 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

  ISBN: 978-604-948-569-5

  2016 Tham gia
  5 Material, Machines and Methods for Sustainable Development.

  Applied Mechanics and Materials

  Banh Tien Long, Huyungsun Kim, Kozo Ishizaki, Nguyen Duc Toan, Nguyen Thị Hong Minh

  Trans Tech

  Publications Ltd

  Switzeland, Reihardstrasse 18

  8008 Zurich

  Switzerland

  ISBN 978-3-0357-1364-0

  2019
  6 Advances in Engineering Research and Application

  Lecture Notes in Neworks and Systems 63. Editors: Hamido Fujita, Nguyen Duy Cuong, Ngoc Pi Vu, Tien Long Banh, Hermann Horst Puta

  Springer Nature Switzeland AG2019. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham. Switzeland

  ISBN: 978-3-030-04791-7

  2019

Đào tạo

 • Từ 1987 đến 1991: Tiến sĩ KHKT (TS), trường ĐH Kỹ thuât, CVUT, Praha, Tiệp Khắc
 • Từ 1974 đến 1977: Tiến sĩ (PTS KHKT), Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Liberec- Tiêp Khắc
 • Từ 1968 đến 1973: Đại học- Kỹ sư, Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Liberec- Tiêp Khắc

kinh nghiệm

Hiện nay:

+ Chủ tịch Hội Biên tập viên Khoa học châu Á (CASE – Asian Council of Science Editors) nhiệm kỳ 2016-2018;  Trưởng Ban Cố vấn CASE 2018-2020; Ban Điều hành- Executive Board (2018~2020)-CASE 2015-2020)

+ Chủ tịch Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE- Vietnam association of Science- Techology Editing) nhiệm kỳ 2016-2021

+ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Sec thuộc Liên hiệp Hữu nghị tp Hà Nội nhiệm kỳ 2014- đến nay)

+ Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam các nhiệm kỳ: 2008-2013; 2013-2018; 2018-2023

+ Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nhiệm kỳ 2015-2020

+ Phó Chủ tịch Hội Cơ điện tử

+ Ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia 2007-2012; 2012-nay

+ Ủy viên Hội đồng Kiểm định chất lượng Trung tâm Kiểm định chất lượng- ĐHQG HN và TT KĐCL Hiệp hội các trường ĐH CĐ VN và Trưởng đoàn các Đoàn Đánh giá ngoài

+ Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp Chí Cơ khí Việt Nam; Ủy viên Hội đồng biên tập các tạp chí: Giáo dục Việt Nam, Khoa học và Công nghệ ĐHCN Hà Nội, ĐHCN Sao Đỏ, Bộ Công Thương, ĐH SPKT Hưng Yên, ĐHSPKT tp HCM, ĐH Đà Nẵng, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, ĐH Điện lực…

+ Trưởng Ban Khoa học và Phó Ban chỉ đạo Hội nghị Cơ khí Toàn quốc 2013; 2015; 2018, in Tuyển tập Proceedings.

Kinh nghiệm

– 2004-2009: Thứ trưởng và Thứ trưởng Thường trực  Bộ Giáo dục và Đào tạo

– 2002-2004 Vụ trưởng- Vụ Đại học- Vụ Đại học và Sau đại học, Bộ Giáo dục và

Đào tạo 

– 1994-2008: Chủ nhiệm Bộ môn Gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ 1994-1998; 1998-2002; 2002-2008

-1994-2002 : Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách hoa Hà Nội nhiệm kỳ 1994-1998 và 1998-2002.

– 1992-1995: Phó Chủ nhiệm Khoa Máy và Dụng cụ năm, ĐHBK HN

– 1985-1987: Phó Chủ nhiệm Khoa Đại học tại chức, ĐHBK Hà Nội

– 1982 – 1984: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nguyên lý cắt kim loại và Dụng cụ cắt, ĐHBK HN