TS. Nguyễn Đình Vịnh

Địa chỉ làm việc: Nhóm Chuyên môn Kỹ thuật và Điều hòa không khí, Khoa năng lượng nhiệt, Trường cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội

E-mail:                                   vinh.nguyendinh@hust.edu.vn

Giảng dạy/Teaching

 • HE4212           Máy và thiết bị nhiệt lạnh
 • HE4413           Hệ thống điện công trình
 • HE4044           Tự động hóa hệ thống lạnh và điều hòa không khí
 • HE4208 Kỹ thuật điều hòa không khí
 • HE5140 Thiết kế ý tưởng hệ thống điều hòa không khí
 • HE6001 Chuyên đề
 • HE6405           Kỹ thuật lạnh ứng dụng
 • HE4900 Đồ án tốt nhiệp cử nhân
 • HE5990 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu/Research Arears

 • Công nghệ tòa nhà xanh
 • Sử dụng năng lượng hiệu quả trong các hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí và làm lạnh (HVACR) và các công nghệ liên quan trong công trình tòa nhà xanh.
 • Môi chất lạnh thay thế và quản lý, sử dụng môi chất lạnh giảm thiểu phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô dôn.
 • Xử lý không khí trong tòa nhà.

Công tác

10/1997 – 4/2001 Công ty TNHH Liên doanh Kurihara Thăng Long – Địa chỉ số 269 Kim Mã  – Ba Đình – Hà Nội Kỹ sư giám sát thi công các công trình: Khách sạn Meritus Westlake International Hotel, Tòa nhà văn phòng Vietcombank 198 Trằn Quang Khải, Hà Nội
5/2001 – 10/2002 Công ty TNHH Liên doanh Sacidelta

Địa chỉ: 70 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trưởng phòng cơ điện. Phụ trách thiết kế cơ điện cho công trình: Kho bạc nhà nước, Trụ sở Bộ tài chính, Khách sạn Hùng Vương, Khách sạn Đồng Lợi… Quản lý thi công các công trình: Bênh viện Việt – Pháp mở rộng, Hà Nội Lake View…
11/2002 đến 10/2022 Bộ môn Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt – Lạnh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Giảng viên, phó trưởng bộ môn, trưởng bộ môn Kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí
11/2022 đến nay Nhóm chuyên môn Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, Khoa Năng lượng nhiệt, Trường cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Giảng viên, Trưởng nhóm chuyên môn Kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí

Công trình tiêu biểu/Selected publications

Các bài báo trên tạp chí quốc tế

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố
1 Experimental Evaluation of Refrigeration Effect of Cellulose Evaporative Cooling Pads Đồng tác giả International Journal of Refrigeration 2021
2 Numerical Optimization of Baffle Design in a Parallel Heat Exchanger Header Using CFD and Genetic Algorithm Đồng tác giả Journal of Mechanical Engineering Research & Developments 2020
3 An Optimization Method of Load Distribution for Multiple-Chiller Plants Tác giả chính Tạp chí Năng lượng nhiệt số 121-1/2015 2015

 

Các bài báo cáo đăng kỉ yếu hội nghị quốc tế);

 

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố
1 Experimental Evaluation of Refrigeration Effect of Cellulose Evaporative Cooling Pads Đồng tác giả ICSERA 2021 2021
2 An optimization method of load distribution for multiple-chiller plants Tác giả 4th International Conference on Sustainable Energy “Innovation for a green future” 2015

Dự án hiện tại /Project

TT Tên đề tài/dự án Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện Vai trò tham gia đề tài
1 Dự án Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng (LCEE) ĐSQ Đan Mạch tại Việt Nam – Bộ công thương 2015-2017 National Technical Advisor
2 Nghiên cứu chế độ vi khí hậu trong nhà phù hợp với con người Việt Nam và đảm bảo tiết kiệm năng lượng Bộ Công thương 2017-2018 Chủ nhiệm đề tài
3 Xây dựng chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường đối với sản phẩm được dán nhãn năng lượng Bộ Công thương 2018-2019 Chủ nhiệm đề tài
4 Dự án Loại trừ các chất HCFC tại Việt Nam giai đoạn II (HPMP II)

 

World Bank – MONRE 2019 -2023 Thành viên xây dựng tài liệu đào tạo và đào tạo
5 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống sấy sử dụng kết hợp bơm nhiệt và công nghệ vi sóng để sấy một số loại nông sản, thực phẩm và dược liệu Mã số KC.05.23/11-15, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ 2014-2015 Thành viên
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng bơm nhiệt kết hợp với bộ thu năng lượng mặt trời trong điều kiện Việt Nam Mã số KC.05.03/11-15, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ 2013 – 2014 Thành viên
7 Soạn thảo, xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hoạt động thu gom, xử lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal Dự án HPMP-II,Cục biến đổi khí hậu, Bộ tài nguyên và môi trường 2022 – 2023 Thành viên
8 Chuyên gia tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng nghị định 06/2022/NĐ-CP và thông tư hướng dẫn về Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn Dự án HPMP-II,Cục biến đổi khí hậu, Bộ tài nguyên và môi trường 2021 Thành viên
9 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lạnh hút ẩm sử dụng tấm đệm làm mát kết hợp bơm nhiệt Mã số B2023-BKA-14 Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ giáo dục và đào tạo 2023 đến nay (đang thực hiện Chủ nhiện đề tài

HV cao học/ Master students

NCS/ PhD students

Sách

Đặng Trần Thọ, “Truyền nhiệt – Truyền chất trong Tháp giải nhiệt”; Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật; ISBN: 978-604-67-0895-7; 2017.

Giải thưởng/Awards & Honour

Hợp tác chuyển giao công nghệ (Lab, Đại học, Doanh nghiệp)/ Coperation and Tech. Transfer (Labs., Uni., Companies)

Other information