ThS. GVC. Hoàng Văn Bạo

 

Địa chỉ làm việc: C7 – 727M, Đại học Bách Khoa Hà Nội
E-mail: bao.hoangvan@hust.edu.vn
Điện thoại:   
Chức vụ: Giảng viên

Các môn giảng dạy

 1. Nguyên lý máy
 2. Đồ án Chi tiết máy
 3. Máy nâng chuyển
 4. Đồ án Thiết kế Cơ khí
 5. Đồ án Cơ điện tử

Các nghiên cứu quan tâm

 • Cấu trúc cơ cấu máy và Rôbốt
 • Máy và thiết bị tự động, Rôbốt công nghiệp
 • Máy nâng chuyển
 • Cơ điện tử

Đào tạo

 • Từ 9/1999 đến 9/2001: Thạc sỹ tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội, chuyên ngành Cơ học máy.
 • Từ 9/1993 đến 6/1998: Kỹ sư tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Hoàng Văn Bạo, Phan Văn Đồng. Giải thuật xác định các thông số điều khiển bàn máy CNC dạng rôbốt platform sáu bậc tự do khi tạo hình kiểu điêu khắc các bề mặt. Hội nghị khoa học lần thứ 19 kỉ niệm 45 năm thành lập ĐH Bách khoa Hà Nội, 10 – 2001.
 • Hoàng Văn Bạo, Phan Văn Đồng. Giải thuật xác định các thông số điều khiển chân rôbốt hexapod sử dụng trong cắt gọt tạo hình kiểu điêu khắc. Hội nghị Cơ học toàn quốc 12 – 2002.
 • Nguyễn Thiện Phúc, Nguyễn Tiến Đức, Lê Hoàng Giang, Hoàng Văn Bạo, Đặng Văn Huynh. Nghiên cứu ứng dụng rôbốt song song thao tác dưới hầm sâu. Hội nghị Cơ học toàn quốc 12 – 2002.
 • Nguyễn Hồng Thái, Hoàng Văn Bạo, Phan Văn Đồng. Sử dụng rôbốt tripod và giải thuật xác định các thông số điều khiển khi ứng dụng gia công các bề mặt theo kiểu điêu khắc. Hội nghị Cơ học toàn quốc 12 – 2002.
 • Nguyễn Hồng Thái, Hoàng Văn Bạo, Nguyễn Mạnh Tiến. Máy phay CNC 3 trục có cấu trúc động học song song. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam, năm 2010.
 • Phan Xuân Tuấn, Hoàng Văn Bạo, Đỗ Đức Nam. Về một loại bảng mới – Bảng đa năng AutoBoard. Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí, 13/10/2011.
 • Phan Xuân Tuấn, Hoàng Văn Bạo, Đỗ Đức Nam. Thiết kế hệ thống điều khiển cho bảng đa năng AutoBoard. Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí, 13/10/2011.
 • Đỗ Đức Nam, Hoàng Văn Bạo, Nguyễn Xuân Bình. Điều khiển bốn kênh phản hồi lực của hệ thống SMMS Teleoperation. Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí, 13/10/2011

Kinh nghiệm

 • Thực tập tại Trung tâm máy nâng thang máy Bách Khoa từ 1996 – 1998.
 • Hợp tác chuyển giao và đào tạo công nghệ trong việc thi công, lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông HT Mobile từ 2006 – 2009.
 • Hợp tác chuyển giao và đào tạo công nghệ trong việc gia công kết cấu thép, thi công, lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông Vietnam Mobile từ 2009 – 2011.
 • Đề tài cấp Trường năm 2010 về rô bốt song song.
 • Đề tài cấp Trường năm 2012 về tạo cạnh răng răng thân khai bằng phương pháp bao hình.