• ThS. Nguyễn Thu Nga

   Địa chỉ làm việc: D6-401 Đại học Bách Khoa Hà Nội
   E-mail: nga.nguyenthithu@hust.edu.vn
   Điện thoại: 04.38692030 / 0912239736
   Fax: 
   Chức vụ: Giảng viên

 • đào tạo

  • 09/1996 – 06/2001 : Học tại trường Đại học Kiến trúc – Hà nội
  • 09/2002 – 10/2004 : Thạc sỹ tại trường ĐH Bách khoa Hà nội

  giảng dạy

  • Đồ họa kỹ thuật 1
  • Đồ họa kỹ thuật cơ bản
  • Đồ họa kỹ thuật 2

  lĩnh vực nghiên cứu

  • Hình học họa hình, Vẽ kỹ thuật và hình học tính toán
  • Đồ họa máy tính
  • CAD/CAM/CAE/CNC
  • Lý thuyết bao hình