PGS.TS. Vũ Huy Lân

Địa chỉ làm việc: Phòng 513M, nhà C7, Trường ĐHBK Hà nội
E-mail: lan.vuhuy@hust.edu.vn
Điện thoại: 0243 8692204
Fax:
Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Đào tạo

 • 9/1980 – 06/1985 : Kỹ sư tại trường Đại học Bách khoa Hà nội
 • 1989 – 1993:  Tiến sỹ tại trường Đại học Bách khoa Kursk – LB Nga
 • 1994-2005 : Pos-Doctoral, Trường ĐH Bách Khoa Kursk – LB Nga

Giảng dạy

 • Cơ khí đại cương
 • Công nghệ hàn
 • Vật liệu hàn
 • Phun phủ và hàn đắp
 • Đồ án công nghệ hàn
 • Lý thuyết quá trình luyện kim khi hàn
 • Tính hàn của vật liệu kim loại
 • Tối ưu hóa công nghệ hàn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu các loại que hàn điện.
 • Nghiên cứu các loại thuốc hàn
 • Nghiên cứu dây hàn lõi bột
 • Nghiên cứu công nghệ hàn đắp và các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng kim loại đắp
 • Nghiên cứu công nghệ phun phủ nhiệt

Công trình tiêu biểu (trong 5 năm gần đây)

 • Hội nghị trong nước:

  1. Vũ Huy Lân. “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàn đắp phục hồi trục cam động cơ ô tô bị hỏng do mài mòn”. Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí – Động lực (ISBN: 978-604-0040-4), 350-354, 2016.

  2. Phạm Thanh Lưu, Vũ Huy Lân. “Nghiên cứu hàm lượng hyđrô trong kim loại mối hàn khi chế tạo thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ trung bình”. Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí – Động lực (ISBN: 978-604-0040-4), 338-343, 2016.

  Tạp chí trong nước:

  1.  Vũ Huy Lân. “Nghiên cứu hợp kim hóa kim loại mối hàn từ thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ thấp”. Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN: 0866-7056), số 3/2016, tr 80-86.

  2.  Vu Huy Lan. “Optimization of welding slag forming ingredients of the agglomerated high basic flux for submerged arc welding”. Journal of Science & Technology technical universities (ISSN: 2354-1083), 112/2016, 24-29.

  3.  Vũ Huy Lân. “Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến các kích thước mối hàn khi sử dụng thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ thấp”.Vietnam Mechanical Engineering Journal (ISSN: 0866-7056), số 4/2016, tr 15-22

  4. Vũ Huy Lân. “Nghiên cứu hàm lượng hiđrô trong mối hàn để chế tạo thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ thấp”. Vietnam Mechanical Engineering Journal (ISSN: 0866-7056), số 4/2016, tr 39-46.

  5. Vũ Huy Lân. “Nghiên cứu hàm lượng hiđrô trong mối hàn để chế tạo thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ thấp”. Vietnam Mechanical Engineering Journal (ISSN: 0866-7056), số 4/2016, tr 39-46.

  6. Vũ Huy Lân. “Tối ưu hóa thành phần nền tạo xỉ thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ thấp”. Vietnam Mechanical Engineering Journal (ISSN: 0866-7056), số 5/2016, tr 173-182.

  7. Vu Huy Lan. “Research the Influence of the Welding Parameters on Weld Formation During Submerged Arc Welding Using Agglomerated Neutral Flux F7A(P)2-BK”. Journal of Science & Technology technical universities (ISSN: 2354-1083), 115/2016, 74-80.

  8. Phạm Thanh Lưu, Vũ Huy Lân, Hà Xuân Hùng. “Tối ưu hóa thành phần thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ trung bình để hàn tự động dưới lớp thuốc”. Vietnam Mechanical Engineering Journal (ISSN: 0866-7056), số 6/2018, tr 44-52.

Sách

 • Vũ Huy Lân, Bùi Văn Hạnh, “Giáo trình vật liệu hàn”, NXB Bách khoa, Hà Nội 2010.
 • Ф.Н. Рыжков, В.Я. Воротников, Артеменко Ю.А, Ву Гуй Лан и др. “Повышение эффективности поверхностного упрочнения наплавкой путем формирования комбинированных твердых покрытий” (монография). Курск: КГТУ, 2000.– 143 с.

Học viên cao học

 1. Tạ Văn Năm, tốt nghiệp 2013
 2. Phan Văn Chỉnh, tốt nghiệp 2013
 3. Nguyện Thành Hưng, tốt nghiệp 2013
 4. Nguyễn Công Vượng, tốt nghiệp 2013
 5. Đào Văn Phong, tốt nghiệp 2013
 6. Nguyễn Thành Kiên, tốt nghiệp 2013
 7. Nguyễn Xuân Mạnh, tốt nghiệp 2013
 8. Nguyễn Văn Huấn, tốt nghiệp 2014
 9. Cao Thị Hằng, tốt nghiệp 2014
 10. Trần Xuân Trung, tốt nghiệp 2015
 11. Vũ Thanh Quynh, tốt nghiệp 2015
 12. Nguyễn Trọng Luyện, tốt nghiệp 2016
 13. Nguyễn Công Trường, tốt nghiệp 2017
 14. Mark ANOUVOUNG, tốt nghiệp 2017
 15. Phí Đắc Thức, tốt nghiệp 2018

nghiên cứu sinh

Phạm Thanh Lưu, tốt nghiệp 2018

Dự án

Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Nhà nước: “Nghiên cứu sản xuất thuốc hàn thiêu kết bằng nguyên vật liệu trong nước để hàn tự động dưới lớp thuốc các kết cấu thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp “, mã số KC.02.04/11-15, đã nghiệm thu 2016.