Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm

STT
Tên phòng thí nghiệm
Địa chỉ
Người quản lý
Mục đích sử dụng
1
Phòng thí nghiệm Công nghệ hàn
C8
Nguyễn Mạnh Tường
- Thực hành tay nghề
- Thí nghiệm môn học
- Chế tạo thiết bị
- Hợp đồng sản xuất
2
Phòng thí nghiệm Công nghệ phun phủ và hàn đắp
C8-B
Nguyễn Xuân Xã
- Thực hành tay nghề
- Thí nghiệm môn học
- Chế tạo thiết bị
- Hợp đồng sản xuất
3
Phòng nghiên cứu mô phỏng số
C3-4
Vũ Đình Toại
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
- Hợp đồng đào tạo cho các trường Đại học khác

 
 
Thiết bị phục vụ giảng dạy và NCKH 

STT
Tên thiết bị
Địa chỉ
Người quản lý
Mục đích sử dụng
1
Máy chiếu điện tử
 
Vũ Đình Toại
- Giảng bài
- Seminar
2
Photocopy
 
Vũ Đình Toại
- Chế bản tài liệu
 
3
Máy in màu, in đen trắng
 
Vũ Đình Toại
- In tài liệu
4
Hệ thống Máy tính + phần mềm mô phỏng (Sysweld, Ansys, Matlab, C++,...)
 
 

Vũ Đình Toại
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
5
Các máy hàn hồ quang tay
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
6
Các Máy hàn TIG
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
7
Các máy hàn MIG/MAG/FCAW
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
8
Máy hàn tự động dưới lớp thuốc
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
9
Máy cắt plasma
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
10
Máy hàn điểm tiếp xúc
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
11
Máy hàn đường
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
12
Thiết bị phun phủ khí cháy
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
13
Thiết bị phun cát tạo nhám
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
14
Máy cắt chép hình dùng đầu dò quang học
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
15
Đồ gá hàn quay điều khiển PLC
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
16
Máy mài
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
17
Máy khoan
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
18
Máy tiện
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS
19
Máy dò khuyết tật mối hàn bằng siêu âm
 
Nguyễn Mạnh Tường
- Đào tạo ĐH
- Đào tạo Cao học
- Đào tạo NCS