Cơ sở vật chất

1. Phòng thí nghiệm

STTTên phòng thí nghiệmĐịa chỉNgười quản lýMục đích sử dụng
(đào tạo, nghiên cứu)
1Phòng TN dao độngC3-307PGS. Nguyễn Phong Điềnđào tạo và nghiên cứu
2Phòng TN mô phỏng sốC3-301PGS. Nguyễn Phong Điềnđào tạo và nghiên cứu

2. Danh mục thiết bị phục vụ giảng dạy và NCKH

STTTên thiết bị, mô tả tóm tắtĐịa chỉNgười quản lýMục đích sử dụng 
(đào tạo, nghiên cứu)
1Máy tính và các thiết bị đo dao độngC3-307PGS. Nguyễn Phong Điềnđào tạo và nghiên cứu