Danh sách cán bộ

CƠ HỌC ỨNG DỤNG

Văn phòng: C7-702M- ĐHBK Hà Nội; Tel: 04.38680469

     Nhóm chuyên môn Cơ ứng dụng hiện có 11 cán bộ, trong đó có 1 giáo sư, 3 phó giáo sư, 5 tiến sỹ và 2 thạc sỹ. Ngoài ra, nhóm còn có 2 GS mời giảng. 

Lĩnh vực hoạt động của nhóm chuyên môn là đào tạo trong các lĩnh vực: 

  • Động lực học và Điều khiển các hệ cơ điện tử, các hệ kỹ thuật. 
  • Động lực học hệ nhiều vật và Robot. 
  • Động lực học máy. 
  • Dao động máy và công trình. 
  • Đo đạc, phân tích và xử lý tín hiệu dao động để chẩn đoán tình trạng làm việc của máy và công trình. 
  • Mô hình hoá, mô phỏng số, quy hoạch tối ưu hệ thống động lực/hệ cơ điện tử. 
  • Tính toán dao động, giảm thiểu và khai thác dao động. 
  • Tính toán thiết kế, điều khiển thông minh robot. 

Trưởng NCM: PGS.TS. Nguyễn Quang Hoàng  

Liên hệ 

NCM CƠ ỨNG DỤNG 

Phòng 702M-C7, ĐHBK Hà Nội