Danh sách cán bộ

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG

        Nhóm chuyên môn Thiết bị tự động hiện có 07 cán bộ, trong đó có 1 GVCC-TS, và 6 tiến sỹ. 

Lĩnh vực hoạt động của nhóm chuyên môn là đào tạo trong các lĩnh vực: 

  • Cảm biến và các hệ thống đo trong Cơ điện tử 
  • PLC và các thiết bị tự động trong công nghiệp 
  • Robot công nghiệp, robot tự hành, các thuật toán điều khiển robot, thiết bị phần cứng và phần mềm cho điều khiển robot 
  • Điều khiển chuyển động, điều khiển các hệ cơ điện tử đa trục, các hệ điều khiển số và CNC 
  • Thiết bị và hệ thống nhúng, ghép nối và lập trình các hệ thống nhúng, các thiết bị cơ điện tử thông minh 
  • FPGA và ứng dụng 

 

Trưởng NCM: TS. Trương Công Tuấn 

 Liên hệ 

NCM THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG 

Phòng 713M-C7, Trường ĐHBK Hà Nội 

ĐT:  (04) 32.181.066