Chương trình Global Project Based Learning (gPBL) năm 2022

Thời gian bắt đầu: 9:00 am 11/02/2023

Thời gian kết thúc: 5:00 pm 18/02/2023

Địa điểm:

       Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) nói chung, Trường Cơ khí với Học viện Công nghệ Shibaura (SIT)- Nhật Bản nói riêng, từ năm 2016 Viện Cơ Khí phối hợp cùng SIT tổ chức Chương trình Global Project Based Learning (gPBL). Đây là một khóa học ngắn hạn thực hiện dựa trên dự án (Project-based learning) nhằm tăng cường cơ hội giao lưu quốc tế và trao đổi học thuật giữa sinh viên đồng thời cũng là cơ hội thảo luận, xây dựng định hướng hợp tác đào tạo, nghiên cứu của các giáo sư hai trường.

       Chương trình đã diễn ra được 4 năm liên tiếp đến trước khi dừng lại vì đại dịch. Năm nay, sau khi tình hình Covid-19 được kiểm soát, chương trình dự kiến tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch như sau:

  • Thời gian: Từ ngày 11 tháng 02 năm 2023 đến ngày 18 tháng 02 năm 2023 .
  • Đơn vị chủ trì thực hiện: Khoa Cơ khí Chế tạo máy
  • Thành phần chương trình:

 

SIT (Nhật bản)

HUST (Việt Nam)

Giáo sư/Giảng viên

3

3+

TA

3

3

Sinh viên

22

22

Đây là một hoạt động giao lưu quốc tế, nhằm quảng bá hình ảnh của Trường Cơ Khí nói riêng và Đại học Bách Khoa Hà Nội nói chung từ đó tiến tới các chương trình đào tạo nghiên cứu kết hợp nhiều hơn nữa giữa hai trường.

Các giáo sư/giảng viên đến từ Học viện Công nghệ Shibaura (SIT)- Nhật Bản: