HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 2022 – TRƯỜNG CƠ KHÍ

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 04/01/2023

Thời gian kết thúc: 12:00 pm 04/01/2023

Địa điểm: Phòng hội thảo C2 - Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường cơ khí thông báo việc tổ chức hội nghị cán bộ viên chức 2022

  • Địa điểm: Hội trường C2
  • Thời gian: Thứ 4, ngày 04/01/2023
  • Nội dung:
Thời gian                           Nội dung
8h00 – 08h30 Đón tiếp đại biểu và cán bộ viên chức. Văn nghệ chào mừng
08h30 – 08h45 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
  Bầu đoàn chủ tịch, thư ký  Hội nghị
  Thông qua chương trình Hội nghị
 

 

08h45 – 10h15

Trình bầy tóm tắt báo cáo năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hiệu Trưởng Trường Cơ khí

 Thảo luận báo cáo của Hiệu trưởng Trường Cơ khí
 Tham luận các Khoa, nhóm chuyên môn, GĐ CTĐT
 Thảo luận báo cáo của Hiệu Trưởng ĐHBK Hà nội
 Phát biểu của đại biểu lãnh đạo cấp trên và tiếp tục thảo luận
 Lấy ý kiến về Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ
10h15- 10h30 Giải lao
10h30 – 11h00 Bầu đại biểu đi dự hội ngị CBVC Trường
11h00 – 11h15 Tiếp tục thảo luận báo cáo của HT Trường Cơ khí và Trường ĐHBK Hà Nội

 

11h15 -11h30 Thông báo kết quả bầu đại biểu dự Hội nghị CBVC Trường
11h30 -11h45 Thông qua nghị quyết hội nghị
11h45 Bế mạc Hội nghị