SEMINAR nghiên cứu khoa học Tháng 12 – Trường Cơ khí

Thời gian bắt đầu: 11:00 am 02/12/2022

Thời gian kết thúc: 12:30 pm 02/12/2022

Địa điểm: P923 - Thư viện Tạ Quang Bửu

Trường Cơ khí tiếp tục tổ chức buổi hội thảo nghiên cứu khoa học vào tháng 12, nhằm mục đích trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, các giảng viên và học viên trong toàn trường.

Chương trình SEMINAR Tháng 12

Thời Gian  Diễn Giả  Tiêu Đề/Sự kiện
11:00-11:30 TS. Ngô Ích Long Prospects and challenges in research and development of microfluidic devices.
11:30-12:00 TS. Hán Lê Duy Low-temperature lead-free solder apply for flexible electronic devices in electronic packaging
12:00-12:30  Thảo luận  Trao đổi thảo luận (Có ăn nhẹ)

Kính mời Quý Thầy/Cô và các bạn Học viên đăng ký tham dự buổi Seminar Nghiên Cứu Khoa Học của Trường Cơ Khí theo đường link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p69DkjwcZMzx6qwfCJG16BpCMPv55ZbN5oHokziMRgo/edit?usp=sharing