Sinh hoạt công dân Viện Cơ khí học kỳ 20202

Thời gian bắt đầu: 7:30 pm 04/08/2021

Thời gian kết thúc: 10:00 pm 04/08/2021

Địa điểm: Ms Team

Viện Cơ Khí thông báo lịch Sinh hoạt công dân giữa khóa dành cho sinh viên toàn Viện như sau

 • Thời gian: 19h30, thứ 4, ngày 4/8/2021
 • Địa điểm: Online trên hệ thống Microsoft Team
 • Đường link của sự kiện: tại đây.
 • Link đăng kí dành cho các bạn sinh viên để hỗ trợ công tác điểm danh: tại đây.
 • Nội dung:
  • Công tác sinh viên và công tác đào tạo.
  • Giải đáp các thắc mắc:
   • Về chương trình đào tạo, các định hướng của các chương trình đào tạo Cử nhân, chương trình đào tạo Kỹ sư, chương trình đào tạo Thạc sỹ.
   • Các hình thức thi cuối kỳ 20202 và 20203.
  • Trao đổi từ các công ty về cơ hội việc làm của sinh viên ngành Cơ khí, Cơ điện tử (Tập đoàn FPT, Tập đoàn CMC…)

Lưu ý:

 1. Các bạn sinh viên có thể đặt câu hỏi qua meeting chat hoặc qua phần phát biểu trực tiếp với các vị khách mời và các thầy/cô về các nội dung của buổi Sinh hoạt công dân.
 2. Hoạt động được Liên chi Đoàn – Liên chi Hội SV Viện Cơ Khí (https://www.facebook.com/sinhviensme)  phụ trách điểm danh và cấp điểm rèn luyện

Các bạn sinh viên nhớ đăng ký link và sắp xếp thời gian tham gia sự kiện để trao đổi với các thầy/cô và khách mời!

Nguồn: LCĐ Viện Cơ Khí