[2023.2 ĐATN-TT] THÔNG BÁO HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

[2023.2 ĐATN-TT] THÔNG BÁO HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

      Trường Cơ khí thông báo: với các sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) và Thực tập (TT) học kỳ 2023.2 khi đăng ký nguyện vọng Giáo viên hướng dẫn (GVHD).
📌Một số điểm lưu ý các em cần biết:

1. Nguyện vọng đăng ký thầy cô: Khi hệ thống mở (trên QLĐT) các em sẽ tiến hành đăng nhập và lựa chọn nguyện vọng về Thầy/cô hướng dẫn ĐATN và TT trên hệ thống Quản lý đào tạo tại: https://qldt.hust.edu.vn/;

Một số thầy/cô không đăng tải đề tài thì các em vẫn có thể đặt nguyện vọng vào thầy/cô bình thường.

2. Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng các em SV xem tại: Huong dan 2_HD su dung phan mem_Sinh Vien.pdf
3. Các mốc thời gian quan trọng:
Bước 1: Sinh viên liên hệ trao đổi với thầy cô về nguyện vọng
 Thực hiện trước: 28/1/2024
Bước 2: Sinh viên đăng ký nguyện vọng GVHD
 Từ 28/1/2024 đến 1/2/2024
Bước 3: GV lựa chọn sinh viên trên hệ thống QLĐT
 Trước 6/2/2024
Bước 4: Khoa điều chỉnh và công bố kết quả
 Đầu học kỳ 2023.2