[SME – THÔNG BÁO] ĐIỀU KIỆN VỀ TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC KỸ SƯ KỲ 2023-2

[SME – THÔNG BÁO] ĐIỀU KIỆN VỀ TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC KỸ SƯ KỲ 2023-2

  Theo sự thống nhất giữa Ban ĐT và Thầy/Cô BLĐ của 07 đơn vị đào tạo có chương trình KS 180TC, nhất trí điều chỉnh điều kiện về số TC để SV đăng ký học trước kỹ sư ở kỳ 20232 là:

{Tổng số TC tích lũy sau kỳ 2022.3 + Số TC đăng ký học ở kỳ 2023.1}  >= 115TC

Việc điều chỉnh này căn cứ vào:

  • Ý kiến đề nghị từ sinh viên có nguyện vọng và cán bộ, ban lãnh đạo các đơn vị đào tạo
  • Thông số khảo sát về số TC đăng ký học, số TC tích lũy, … cho từng ngành ĐT (Như file đính kèm)
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho SV có nguyện vọng học lên bậc KS, đặc biệt là các ngành khó mở lớp, trong bối cảnh đây giai đoạn chuyển tiếp giữa KS160TC và KS180TC, là học kỳ đầu tiên triển khai đào tạo KS180TC.  

Việc điều chỉnh này chỉ áp dụng cho đăng ký học kỳ 2023.2 và 2023.3. Từ học kỳ 2024.1 trở đi, điều kiện 118TC theo quy định được áp dụng.

      Thời gian SV tiếp tục đăng ký học trước kỹ sư 180TC từ bây giờ đến hết 17/02/2024.