[SME – TS2024] CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG CƠ KHÍ NĂM 2024

[SME – TS2024] CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG CƠ KHÍ NĂM 2024

       Thông tin tuyển sinh năm 2024 của trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

Mẫu thiết kế tài liệu tuyển sinh trường Cơ khí do:  TS. Kim Đức. NCM Thiết kế Sáng tạo. Cơ điện tử. Cơ Khí