Danh sách phân công thực tập kỹ thuật kỳ 1920III

Danh sách phân công thực tập kỹ thuật kỳ 1920III

Dưới đây là danh sách phân công các sinh viên về các bộ môn chuyên ngành phụ trách phân công thực tập kỹ thuật. Các em liên hệ với các bộ môn để biết cụ thể hơn về giáo viên hướng dẫn cũng như địa điểm thực tập kỹ thuật.