Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các phó trưởng đơn vị Trường Cơ Khí