[TUYỂN DỤNG] FPT Software tuyển dụng vị trí Fresher Kỹ sư Cơ khí (CAD/CAE)