Phân công thực tập kỹ thuật

Phân công thực tập kỹ thuật

Dưới đây là danh sách phân công thực tập kỹ thuật của Viện Cơ Khí. Các em liên hệ với các bộ môn phụ trách để nhận được các hướng dẫn tiếp theo.

Danh sách phân công các em xem: tại đây.

Lưu ý: Các bạn có nhu cầu tự liên hệ thực tập ngoài thực hiện theo: Quy trình