[THÔNG BÁO] ĐĂNG KÝ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH – KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

[THÔNG BÁO] ĐĂNG KÝ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH – KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

       Căn cứ theo năng lực của các nhóm chuyên môn phụ trách các định hướng ứng dụng ngành Kỹ thuật cơ khí và định hướng phát triển của Khoa Cơ khí CTM, dự kiến chỉ tiêu các định hướng đào tạo ngành kỹ thuật cơ khí như sau: 

– Định hướng Công nghệ Hàn: 30-50SV 

– Định hướng Gia công áp lực: 30-50SV 

– Định hướng Công nghệ chất dẻo và composite: 30-40SV 

– Định hướng Cơ khí chính xác và quang học: 30-50SV 

– Định hướng Chế tạo máy: 250-300 SV 

  • Trường hợp nhiều sinh viên cùng đăng ký một định hướng, Khoa sẽ tiến hành xét dựa trên điểm CPA và rèn luyện

Đính kèm phía dưới là link đăng ký theo các định hướng đào tạo để sinh viên đăng ký: 

https://forms.office.com/r/BwFfkDbejF 

      Các vấn đề về chương trình đào tạo và các học phần theo các định hướng, các sinh viên có thể liên hệ cán bộ cố vấn học tập của lớp, của Trường Cơ khí, hoặc trực tiếp giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật cơ khí: TS. Lê Đức Độ; email: do.leduc@hust.edu.vn