[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG PV GAS

[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG PV GAS

    Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường Cơ khí và Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS). Nhằm mục tiêu khuyến khích các sinh viên thi đua đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu, PV GAS sẽ tài trợ 10 suất học bổng mỗi học kỳ cho sinh viên ngành Công nghệ Hàn, Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Trường Cơ khí, ĐHBKHN. 

  1.    Thời gian áp dụng: bắt đầu từ học kỳ I năm học 2022 – 2023.
  2.    Nội dung: Học bổng của mỗi kỳ được chia thành 3 mức
  • Mức 1: trị giá 6.000.000 đồng, dành cho 03 sinh viên đứng thứ 1, 2, 3 trong danh sách xếp hạng theo kết quả học tập.
  • Mức 2: trị giá 5.000.000 đồng, dành cho 04 sinh viên đứng thứ 4, 5, 6, 7 trong danh sách xếp hạng theo kết quả học tập.
  • Mức 3: trị giá 4.000.000 đồng, dành cho 03 sinh viên đứng thứ 8, 9, 10 trong danh sách xếp hạng theo kết quả học tập.

     3. Đối tượng nhận học bổng

  • Các sinh viên ngành Công nghệ Hàn thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo máy có kết quả học tập tốt nhất (xếp theo thứ tự) của học kỳ được xét, kết quả học tập được tính theo quy chế của Đại học Bách Khoa Hà Nội và có xác nhận của Trường Cơ khí.
  • Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt được thành tích học tập đáng khuyến khích. Hoàn cảnh khó khăn phải có Giấy xác nhận của địa phương, kết quả học tập được tính theo quy chế của Đại học Bách Khoa Hà Nội và có xác nhận của Trường Cơ khí.

4. Hình thức xét học bổng

  • Học bổng sẽ được xét vào cuối mỗi học kỳ chính.
  • Sinh viên nộp hồ sơ khi có thông báo của Nhà trường.