[SME-HNCKĐL17] THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP FULL PAPER CỦA HÔI NGHỊ

[SME-HNCKĐL17] THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP FULL PAPER CỦA HÔI NGHỊ

     Kính gửi:  – Các Trường/Viện/Đơn vị thành viên CLB Cơ khí – Động lực,
                     – Các Chuyên gia, Nhà khoa hoc, Nhà quản lý trong và ngoài CLB Cơ khí – Động lực.
         Hội nghị xin trân trọng thông báo tới các đơn vị thành viên CLB Cơ khí – Động lực, các Chuyên gia, Nhà khoa học, đến thời điểm hiện tại Hội nghị đã nhận được hơn 50 FULL PAPERS đến từ các tác giả. Hiện tại, còn một số tác giả liên hệ tới Hội nghị có nguyện vọng xin gia hạn thêm thời gian nộp FULL PAPERS. Sau khi xin ý kiến của Ban tổ chức, Ban thư ký xin thông báo tới các nhà khoa học về việc gia hạn thời gian nộp FULL PAPERS tới Hội nghị đến hết ngày 15/7/2024.
             Kính mong các tác giả và các đơn vị chia sẻ và gửi thông tin tới các nhà nghiên cứu, nhà khoa học.
             Hội nghị rất mong tiếp tục nhận được các nghiên cứu có chất lượng từ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học.
Trân trọng cảm ơn!
BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ.