TS. Lê Đức Dũng

 • Địa chỉ làm việc: Phòng 521M – nhà C7,Đại học Bách Khoa Hà Nội, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội
 • Email: dung.leduc@hust.edu.vn
 • Website:
 • Điện thoại:
 • Chức vụ: Giảng Viên, Trưởng Khoa Năng lượng nhiệt

Đào tạo/Educations

 • 2000 – Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, hệ Chính quy
 • 2003 – Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ nhiệt, ĐHBK Hà Nội
 • 3.2010 – Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Hoá và môi trường, ĐH Gunma , Nhật Bản

Giảng dạy/Teaching

TT Mã số Tên học phần
1 HE4021 Lò hơi
2 HE4023 Kỹ thuật cháy
3 HE4301 Đồ án thiết kế Kỹ thuật năng lượng
4 HE4201 Chế độ làm việc thay đổi của tổ hợp lò hơi – tuabin
5 HE5902 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Kỹ thuật năng lượng
6 HE6100 Tối ưu hóa quá trình vận hành lò hơi
7 HE7021 Kỹ thuật biến đổi nhiệt hóa nâng cao của nhiên liệu rắn

Lĩnh vực nghiên cứu/Research Arears

 • Lò hơi đốt than phun và đốt than tầng sôi
 • Công nghệ cháy sạch
 • Công nghệ khí hoá và nhiệt phân nhiên liệu
 • Công nghệ xử lý phát thải khói trong công nghiệp

HV cao học/ Master students

STT Họ tên học viên Chuyên ngành Năm bảo vệ
1 Đào Đức Phúc Kỹ thuật Nhiệt 2013
2 Nguyễn Thị Việt Linh Kỹ thuật Nhiệt 2014
3 Nguyễn Văn Dũng Kỹ thuật Nhiệt 2015
4 Vũ Văn Nam Kỹ thuật Nhiệt 2015
5 Phạm Anh Hải Kỹ thuật Nhiệt 2016
6 Nguyễn Viết Hương Kỹ thuật Nhiệt 2017
7 Nguyễn Hữu Tân Kỹ thuật Nhiệt 2017
8 Nguyễn Tiến Thắng Kỹ thuật Nhiệt 2017
9 Lê Trung Đức Kỹ thuật Nhiệt 2017
10 Nguyễn Hữu Linh KH và KT tính toán 2017
11 Phạm Thanh Tú Kỹ thuật Nhiệt 2017
12 Nguyễn Tiến Thắng Kỹ thuật Nhiệt 2017
13 Nguyễn Thanh Hùng Kỹ thuật Nhiệt 2018
14 Vũ Hồng Sơn Kỹ thuật Nhiệt 2018
15 Trần Xuân Quý Kỹ thuật Nhiệt 2018

NCS/ PhD students

 1. Nguyễn Tiến Sáng – năm 2022

Sách

Giải thưởng/Awards & Honour

Công trình tiêu biểu/Selected publications

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
1 Xây dựng mô hình lò gạch liên tục kiểu đứng hiệu suất cao 2001-2003 Dự án GEF-VIE/00/004
2 Nghiên cứu chế tạo mẫu lò hơi công suất nhỏ hiệu suất cao 1/2003 – 12/ 2003 Đề tài cấp Bộ
3 Phân tích và lựa chọn một số giải pháp công nghệ khử SO2 và NOx đối với công nghiệp Nhiệt điện sử dụng “than Việt Nam” 03/2004 -12/2004 Đề tài cấp trường

 

4 Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải lò nung Clanh-ke để phát điện công suất 3-5 MW. 1/2005-12/2006 Dự án độc lập cấp Nhà nước
5 Chuyển giao công nghệ phòng thí nghiệm Nhà máy điện 2003 Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh
6 Khảo sát hiện trạng Tua bin -lò hơi và khắc phục sự cố ngừng TB nhà máy đường nông cống. (11/2004-1/2005) Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh
7 Đề tài KHCN cấp cơ sở/: Nghiên cứu kỹ thuật khí hoá ứng dụng để thiết kế chế tạo bếp đun sinh khối hiệu suất cao, giảm ô nhiễm môi trường. 1/2013-12/2013 Đề tài cấp trường

 

8 Nghị định thư Việt Nam- Thái Lan/: NC thiết kế, chế tạo và vận hành thử nghiệm hệ thống khí hoá sinh khối cung cấp năng lượng quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam 2014-2015 NV Nghị định thư
9 Phát triển công nghệ và quá trình để sản xuất khí nhiên liệu giàu hydro và hydrocacbon nhẹ, nhiệt trị cao bằng quá trình reforming xúc tác chất bốc từ nhiệt phân sinh khối 11/2020 đến nay Nghị định thư

Dự án đã thực hiện /Project

 1. Trưởng nhóm tư vấn ngắn hạn cho các nghiên cứu lò khí hóa về chuyển đổi cacbon thấp trong Dự án năng lượng hiệu quả cho Green Investment Facility (GIF), 2016.
 2. Thực hiện hợp đồng với SNV về dự án “Thay đổi nhận thức về giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua sản xuất lúa gạo bền vững” trong việc kiểm tra hiệu suất và tư vấn về bếp khí hóa sinh khối, 2013.
 3. Thực hiện hợp đồng giữa SHEER – SNV về dự án “Nâng cao năng lực của trung tâm kiểm nghiệm bếp tại Việt Nam”, 2014.
 4. Tham gia thực hiện đề tài: “Dự án không khí sạch và môi trường bền vững (CASE) – nằm trong dự án DoE về dịch vụ tư vấn về việc chứng minh hiệu suất và phát thải được cải thiện: chuyển đổi lò gạch 7 FCKs sang lò gạch Zigzag trong ngành sản xuất gạch, Bangladesh, 2014 – 11/2016.
 5. Member of the project on Vietnam Promoting Energy Conservation in Small and Medium scale Enterprises (PECSME) – Capacity building for the dissemination of Vertical Shaft Brick Kilns (VSBK), modelling Greenhouse gases emission calculation and equivalent energy savings, funded by Global Environment Facility (GEF) and coordinated by UNDP (Hanoi) and MOST; 2006-2007; Vietnam.
 6. ODA-UNESCO project, Expert participant in building tranning course on Energy for Sustainable Development in Laos, since 2012.
 7. ODA-UNESCO project, Expert participant in building tranning course on Energy for Sustainable Development in Cambodia, since 2013.
 8. ODA-UNESCO project, Expert participant in building tranning course on Energy for Sustainable Development in Myanmar, since 2014
 9. Working for the project “Sowing the Seeds of Change: Community-based Climate Change Mitigation through Sustainable Rice Production” in biomass gasification cookstove testing performance as consultancy.  SNV contract, 2013
 10. Working for Project of Enhancing Capacity of Regional Testing and Knowledge Centre Vietnam (RTKC) SHEER-SNV contract, HUST 2014
 11. Working for Clean Air and Sustainable Environment (CASE) Project-DoE component for cunsultance Service for Demonstation of Improved Energy Efficicency and Emission: Convertion of 7 FCKs into Zigzag Kiln in the Brick Sector. Bangladesh, 2014- 11/2016
 12. Co-research project on coal and biomass combustion, fundding by IHI Corporation, Japan, 2018-2021.
 13. 2015-2022 giving lectures on coal combustion and utility boiler optimization operators at almost all power plants in Vietnam
 14. 2016-2018: Join the 05.25/11-15 state project “Research on coal blending combustion of anthracite coal and imported coal (sub-bitumminous coal) to improve coal combustion efficiency in Ninh Binh coal-fired thermal power plants
 15. Short-term cónultant for Gasifer Study for the Low Carbon Transition in Energy Efficiency Sector project (LCEE), Contract between Green Investment Facility and Le Duc Dung on Supply of consultancy Services in 2016.
 16. 2020-2023: Vietnam-China Co-research Project mamnager “Development of key technologies and processes for the preparation of light aromatics and hydrogen rich gases by in situ catalytic reforming of volatiles from biomass pyrolysis.”

Các bài báo tiêu biểu/ Publich papers

[1] Le Duc Dung, Xiao Xianbin, Kayoko Morishita and Takayuki Takarada; “Biomass Gasification Using Nickel Loaded Brown Coal Char in Fluidized Bed Gasifier at Relative Low Temperature,” J. Chem. Eng. Japan, 42, 51–57 (2009)

[2] Le Duc Dung, Xiao Xianbin, Kayoko Morishita, Liuyun Li and Takayuki Takarada; “Development of a Ni–Loaded Brown Coal Char Catalyst for Fluidized Bed Biomass Gasification at Low Reaction Temperatures,” J. Chem. Eng. Japan 43, 443-450 (2010)

[3] Xianbin Xiao, Duc Dung Le, Kayoko Morishita, Shouyu Zhang, Liuyun Li and Takayuki Takarada; “Multi-stage biomass gasification in Internally Circulating Fluidized-bed Gasifier (ICFG): Test operation of animal-waste-derived biomass and parametric investigation at low temperature,” Fuel Processing Technology 91, 895-902 (2010)

[4] Xianbin Xiao, Duc Dung Le, Liuyun Li, Xianliang Meng, Jingpei Cao, Kayoko Morishita, and Takayuki Takarada; “Catalytic steam gasification of biomass in fluidized bed at low temperature: Conversion from livestock manure compost to hydrogen-rich syngas,” Biomass and Bioenergy, xxx  (2010)  (In print)

[5] Le Duc Dung; “Catalyst decomposition of biomass tars with nickel catalysts.” Doctorral dissertation, Gunma University Faculty of Engineering, Kiryu-Japan, (2010)

[6] Xianbin Xiao, Xianliang Meng, Duc Dung Le, Takayuki Takarada “Two-stage steam gasification of waste biomass in fluidized bed at low temperature: Parametric investigations and performance optimization” Bioresource Technology, Vol.102, Issue 2, P. 1975-1981, (2011)

[7] Dung Duc LE, Xianbin XIAO, Kayoko MORISHITA and Takayuki TAKARADA; “Development of a Ni–Loaded Brown Coal Char Catalyst for Steam Reforming of Tar at Low Temperatures.” Proceedings of workshop on advanced technologies and environment protection, ISBN: 978-604-911-003-0, P. 79- 85, (2011)

[8] Le Duc Dung, Takayuki Takarada; “Catalytic steam reforming tar in fluidized bed gasifier”, Journal of Science and Technology Technical Universities, ISSN:0868- 3980 Vol 80 P.124- 128, (2011)

[9] Xianbin Xiao, Jingpei Cao, Xianliang Meng, Duc Dung Le, Liuyun Li, Yukiko Ogawa, Kazuyoshi Sato, Takayuki Takarada; “Synthesis gas production from catalytic gasification of waste biomass using nickel-loaded brown coal char” Fuel (2013)

[10] Nguyen Huu Linh, Le Duc Dung*, Nguyen Chien Thang (2017). Numerical simulation of pulverized coal combustion in a tangentially fired boiler SG-130-40-450. Vietnam Thermal Energy Review, no. 134, 03/2017, pp 23-27.

[11] Lê Đức Dũng, Nguyễn Viết Hương (2017). Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình cháy bột than trong lò hơi SG 130-40-450 bằng phương pháp mô phỏng số CFD. Tạp chí KHCN ĐHĐN, Số 9 (118). 2017, ISSN 1859 – 1531.

[12] Lê Đức Dũng, Nguyễn Danh Nam, Nguyễn Hữu Linh (2017). Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính buồng đốt và chiều dày lớp trấu đến hiệu suất của bếp khí hóa. Tạp chí Năng lượng Nhiệt, Số 138 – 11/2017. ISSN 0868 – 3336.

[13] Hoang Anh Tran1, Laurent Van de Steene and Duc Dung Le (2018). Pyrolysis and Char Oxidation of Biomass and Coal Blends: Kinetic Study Using Thermogravimetric Analysis. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 159 (2018) 012035 doi :10.1088/1755-1315/159/1/012035.

[14] Hong Nam Nguyen, Laurent Van De Steene & Duc Dung Le (2018): Kinetics of rice husk char gasification in an H2O or a CO2 atmosphere, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, DOI: 10.1080/15567036.2018.1486900.

[15] Huu Linh Nguyen, Duc Dung Le*, Hong Nam Nguyen, and Viet Thieu Trinh; “Thermal Behavior of Woody Biomass in a Low Oxygen Atmosphere Using Macro-Thermogravimetric Analysis” GMSARN International Journal 14 (2020) 37 – 41 (2020).

Other information