GS. TS. GVCC. Lê Minh Quý

Địa chỉ làm việc: C7-733M
E-mail: quy*leminh at hust * edu * vn
Điện thoại: 024.38680103
Chức vụ: Trưởng nhóm chuyên môn

Giảng dạy

 1. Cơ học môi trường liên tục
 2. Sức bền vật liệu
 3. Cơ học phá hủy
 4. Phương pháp phần tử hữu hạn

Nghiên cứu

 • Khoa học vật liệu tính toán, cơ học vật rắn, cơ học nano, cơ học phá hủy.
 • Phương pháp phần tử hữu hạn, peridynamics, mô phỏng động lực phân tử, mô phỏng nguyên tử.

Đào tạo

 • Từ 9/2001 đến 8/2004: Tiến sỹ, Đại học Quốc Gia Kyungpook, Hàn Quốc.
 • Từ 11/1996 đến 7/1997: Thạc sỹ, Trường Cơ Khí & Kỹ Thuật Hàng Không, Đại học Poitiers, Cộng Hòa Pháp.
 • Từ 9/1990 đến 5/1995: Kỹ sư, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nghiên cứu tại nước ngoài

 • Từ tháng 9 đến tháng 11/2015: Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Cơ học kết cấu, trường ĐH Xây Dựng Weimar, CHLB Đức.
 • Từ 6/2014-3/2015: Nghiên cứu tại Viện Khoa Học Công Nghiệp, Đại Học  Tokyo (the University of Tokyo), Nhật Bản.
 • Từ 9/2011-5/2012: Nghiên cứu tại bộ môn Cơ học và khoa học kỹ thuật, Đại học Công nghệ Virginia (Virginia Tech), Hoa Kỳ.
 • Từ 6/2010-8/2010, 6/2009-8/2009, 4/2007-7/2008: Nghiên cứu tại Khoa Cơ Khí, Đại học kỹ thuật Dresden (Technical University of Dresden), CHLB Đức.

Các công trình khoa học tiêu biểu

Công bố hơn 40 bài báo SCI và SCIE trong các lĩnh vực sau:

(1) Tribology of ceramic coatings: 1 publication.

(2) Indentation (plasticity, finite element method): 7 publications.

(3) Laser remelting (thermo-mechanical properties, FEM): 1 publication.

(4) Vibration (structural mechanics, nonlocal elasticity, atomistic simulation):  6 publications.

(5) Mechanical properties and fracture of 2D materials and nanotubes: ~30 publications.

(6) Lithium-ion batteries (plasticity, diffusion, FEM):  1 publication.

Danh sách các bài báo liệt kê ở google scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=9LeIjywAAAAJ&hl=en

Sách

[1] Lê Minh Quý (2019) Phương pháp phần tử hữu hạn, Nhà xuất bản Giáo dục.

 

[2] Lê Minh Quý (2019) Cơ học phá hủy ứng dụng trong vật liệu nano, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.

Học viên cao học

02 học viên cao học đã bảo vệ năm 2009 và 2011.

Nghiên cứu sinh

Hướng dẫn chính 04 NCS đã bảo vệ năm 2015, 2018 và 2019.