ThS. Nguyễn Đức Minh

Địa chỉ làm việc: Nhà T- 210 Đại học Bách Khoa Hà Nội.
E-mail:
Điện thoại: 04.38692983
Fax:
Chức vụ: Giáo viên thực hành

Giảng dạy (2018/2019)

  • Hướng dẫn thực hành công nghệ cơ khí