ThS. Nguyễn Trọng Thanh

 

 

 

Giới thiệu

Địa chỉ làm việc: Nhà T-210 58 Lê thanh Nghị – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
E-mail: thanh.nguyentrong@huts.edu.vn
Điện thoại:
Fax:
Chức vụ: Bí thư chi bộ/ Phó giám đốc 

 

Giảng dạy (2018/2019)

  • Hướng dẫn thực hành công nghệ cơ khí