• PGS.TS. GVCC. Hoàng Long

  • Địa chỉ làm việc: D6-402 ĐHBK
   E-mail: hoanglonggeobk@gmail.com
   Điện thoại: 04.38.692030 / 0912369972
   Fax:
   Chức vụ Giảng viên cao cấp

  lĩnh vực nghiên cứu

  • Hình học họa hình, Vẽ kỹ thuật và hình học tính toán
  • Đồ họa máy tính
  • CAD/CAM/CAE/CNC
  • Thiết kế ngược tham số hóa
  • Tự động phản chuyển 2D sang 3D cho Cơ khí
  • Tạo hình dụng cụ bằng bao hình
  • Thiết kế và gia công bánh răng
  • Máy nén khí
  • Lý thuyết bao hình

  Các công trình tiêu biểu

  1.       Long Hoang, Long Banh Tien. “A Flexible Solid 3D Model Reconstruction System for Mechanical CAD / CAM Systems” J. Korean Soc. Precis. Eng., Vol. 36, No. 8. (2019) SCOPUS. ISSN 1225-9071

  2.       Long Hoang. “DISC TOOL PROFILING FOR COMPLEX HELICAL SURFACES MACHINING USING BOOLEAN ENVELOPE METHOD WITH UNDERCUTTING PROBLEM”. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL AND PRODUCTION ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT. VOL – 10, ISSUE – 3; EDITION: JUNE (2020). SCOPUS. ISSN(Print) : 2249-6890

  3.       Long Hoang. “AIR COMPRESSOR  SCREW PAIR PROFILING BASED ON AN ADVANCED ENVELOPE METHOD”. IJMPERD. VOL – 10, ISSUE – 3; EDITION: JUNE (2020). SCOPUS. ISSN(Print) : 2249-6890

  4.       Long Hoang. “A 3D SOLID MODEL RECONSTRUCTION SYSTEM FROM ONLY TWO VIEWS FOR CAD/CAM/CAE/CNC”. International Journal of Modern Physics B. (2020)  ISSN 02179792. SCI.

  https://doi.org/10.1142/S0217979220401578

  5.       Long Hoang, Long Banh Tien, Linh Tuan Nguyen. “A NEW METHOD FOR DESIGNING AND MACHINING AIR COMPRESSOR SCREW PAIRS”. International Journal of Modern Physics B (2020).  ISSN 02179792. SCI. https://doi.org/10.1142/S0217979220401281

  6.  Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ  “Xây dựng hệ thống CAD thông minh cho các hệ tích hợp CAD/CAM” B2004-118 ”.

  đào tạo

  • 09/1983 – 06/1988 : Kỹ sư tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội
  • 09/1989 – 10/1992 : Thạc sỹ tại trường ĐH Bách khoa Hà nội
  • 10/2011 – 10/2015 :  Tiến sỹ tại trường Đại học Bách khoa Hà nội

  Các môn giảng dạy

  • Đồ họa kỹ thuật I
  • Đồ họa kỹ thuật II
  • Đồ họa kỹ thuật cơ bản
  • Vẽ kỹ thuật cho sinh viên ngành điện
  • CAD nâng cao
  • Đồ án tốt nghiệp thiết kế chế tạo máy CNC mini

  sách

  1. Hoàng Long, “Đồ họa Kỹ thuật I””, Nhà xuất bản Bách khoa, 08/2016. ISBN 978-604-93-8982-5.
  2. Hoàng Long, Nguyễn Đức Toàn, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Đức Hùng. “Vẽ Kỹ Thuật dùng cho sinh viên Điện”. 10/08/2019. ISBN 978-604-95-0916-2
  3. Long Hoang. “3D solids reconstruction from 2D orthographic Views”. Book Chapter of the book named “Mixed Reality”. (2020)  https://www.intechopen.com/books/mixed-reality-and-three-dimensional-computer-graphics/3d-solid-reconstruction-from-2d-orthographic-views

  ncs/hv cao học

  • Nguyễn Đăng Dũng – ThS KH, Tốt nghiệp 2019
  • Vũ Tiến Hải – ThS KH, Tốt nghiệp 2019