Thông tin chung

• Địa chỉ làm việc: P 225, C1 – Đại học BKHN, số 1- Đại Cồ Việt, Hà Nội

• Email: toan.nguyenduc@hust.edu.vn

• Website:

• Điện thoại: 0988693047

• Fax:

• Chức vụ: Giảng Viên Cao cấp – Phó Trưởng Bộ môn GCVL&DCCN; Phó chủ tịch Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam

Đào tạo

• 08/1998 – 06/2003 : Kỹ sư tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội

• 08/2004 – 12/2006 : Thạc sỹ tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội

• 08/2007 – 02/2011 : Tiến sỹ tại trường Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc.

• 03/2011 – 03/2012 : Sau tiến sỹ tại trường Đại học Quốc gia Jeju, Hàn Quốc.

Giảng dạy

• Nguyên lý gia công vật liệu

• Nguyên lý và dụng cụ cắt

• Thiêt kế dụng cụ công nghiệp

• Đồ án thiết kế dụng cụ công nghiêp

• Công nghệ tạo hình

• CAD/CAM/CAE

• Sức bền vật liệu

• Cơ học kỹ thuật

• Đồ án thiết kế Cơ khí

Lĩnh vực nghiên cứu

• Mô phỏng phần tử hữu hạn

• Gia công cắt gọt vật liệu (mô phỏng và thực nghiệm)

• Quá trình tạo hình tấm kim loại

• Ứng xử cơ học và mô hình vật liệu tấm

• Dự báo phá huỷ dẻo trong quá trình gia công tấm

• Mô phỏng CAE cho quá trình ép phun

• Dự báo các hiện tượng đàn hồi sau biến dạng dẻo

• Gia công cao tốc và gia công có hỗ trọ gia nhiệt

Công trình tiêu biểu

Tạp chí ISI(SCI(E)) – Scopus

1. Thanh-Huan, N., Duc-Toan, N., Experimental Researches of Turning Hardened 9CrSi Alloy Tool Steel with Laser-Assisted Machining, Arabian Journal for Science and Engineering, 2021

2. Luyen, T.-T., Pham, Q.-T., Mac, T.-B., Banh, T.-L., Nguyen, D.-T., Graphical method based on modified maximum force criterion to indicate forming limit curves of 22MnB5 boron steel sheets at elevated temperatures, Journal of Iron and Steel Research International, 2021

3. Le, Q.D., Nguyen, H.P., Banh, T.L., Nguyen, D.T., Comparative study of low-frequency vibrations assigned to a workpiece in EDM and PMEDM, International Journal of Modern Physics B 2020 34(22-24)

4. Le, Q.D., Nguyen, H.P., Tien, L.B., Nguyen, D.T., Effect of low-frequency vibrations on MRR, EWR and Ra in powder-mixed electrical discharge machining, International Journal of Modern Physics B, 2020 34(22-24)

5. The-Thanh, L., Thi-Bich, M., Tien-Long, B., Duc-Toan, N., A study on heating and determining the temperature generation on the sheet metal before the deep drawing process, International Journal of Modern Physics B, 2020 34(22-24)

6. Tran, V.-T., Thanh, B.T., Long, B.T., Tuan, H.Q., Nguyen, D.T., Study on the effects of tooth profile design parameters of rotor to performance of vacuum pump, International Journal of Modern Physics B, 2020 34(22-24)

7. Le, V.T., Banh, T.L., Nguyen, D.T., Le, V.T., Wire arc additive manufacturing of thin-wall low-carbon steel parts: Microstructure and mechanical properties, International Journal of Modern Physics B, 2020 34(22-24)

8. Nguyen, P.H., Banh, T.L., Mashood, K.A., Tran, D.Q., Dong Pham, V., Muthuramalingam, T., Duc Nguyen, V., Nguyen, D.T., Application of TGRA-Based Optimisation for Machinability of High-Chromium Tool Steel in the EDM Process, Arabian Journal for Science and Engineering, 2020 45(7), pp. 5555-5562

9. Duc-An, P., Duc-Toan, N., A novel motion cueing algorithm integrated multi-sensory system–Vestibular and proprioceptive system, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, 2020 234(2), pp. 256-271

10. Quach, H., Kim, J.-J., Nguyen, D.-T., Kim, Y.-S., Uncoupled ductile fracture criterion considering secondary void band behaviors for failure prediction in sheet metal forming, International Journal of Mechanical Sciences, 2020 169

11. Pham, T.-H., Nguyen, D.-T., Banh, T.-L., Tong, V.-C., Experimental study on the chip morphology, tool–chip contact length, workpiece vibration, and surface roughness during high-speed face milling of A6061 aluminum alloy Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2020 234(3), pp. 610-620

12. Nguyen, D.-T., Tong, V.-C., A numerical and experimental study on the hold-edge conditions and hole-expansion ratio of hole-blanking and hole-expansion tests for ferrite bainite steel (FB590) sheets, Ironmaking and Steelmaking, 2020

13. Gia Hai, V., Thi Hong Minh, N., Nguyen, D.T., A study on experiment and simulation to predict the spring-back of SS400 steel sheet in large radius of V-bending process, Materials Research Express, 2020 7(1)

14. Duc-Toan, N., Young-Suk, K. Combined numerical and experimental study to predict the forming limit curve of boron steel sheets at elevated temperatures, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2020 234(1-2), pp. 189-203

15. Pham, Q.T., Kim, J., Luyen, T.T., Nguyen, D.T., Kim, Y.S., Application of a Graphical Method on Estimating Forming Limit Curve of Automotive Sheet Metals, International Journal of Automotive Technology, 2019 20, pp. 3-8

16. The-Thanh, L., Tien-Long, B., The-Van, T., Duc-Toan, N., A study on a deep-drawing process with two shaping states for a fuel-filter cup using combined simulation and experiment, Advances in Mechanical Engineering, 2019 11(8)

17. Nguyen, T.D., Nguyen, P.H., Banh, L.T., Die steel surface layer quality improvement in titanium μ-powder mixed die sinking electrical discharge machining, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019 100(9-12), pp. 2637-2651

18. Huu-Phan, N., Tien-Long, B., Quang-Dung, L., Duc-Toan, N., Muthuramalingam, T., Multi-criteria decision making using preferential selection index in titanium based die-sinking PMEDM, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 2019 36(9), pp. 793-802

19. Mac, T.-B., Banh, T.-L., Nguyen, D.-T., Study on cutting force and chip shrinkage coefficient during thermal – Assisted machining by induction heating of SKD11 steel, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 2019 36(9), pp. 803-811

20. Luyen, T.-T., Pham, Q.-T., Kim, Y.-S., Nguyen, D.-T., Application/comparison study of a graphical method of forming limit curve estimation for DP590 steel sheets, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 2019 36(9), pp. 883-890

21. Tuyen, B.N., Van Quy, H., Nguyen, D.-T., A study on partitioning freeform surface and tool selection method for 3-axes CNC machining, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 2019 36(9), pp. 813-819

22. Van-Bien, B., Tien-Long, B., Duc-Toan, N., Improving the depth accuracy and assessment of Microsoft Kinect v2 towards a usage for mechanical part modeling, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 2019 36(8), pp. 691-697

23. Pham, Q.T., Nguyen, D.T., Kim, J.J., Kim, Y.S., A graphical method to estimate forming limit curve of sheet metals, Key Engineering Materials, 2019 794 KEM, pp. 55-62

24. Thi-Bich, M., Van-Chien, D., Tien-Long, B., Duc-Toan, N., Cutting force model for thermal-assisted machining of tool steel based on the taguchi method, Metals, 2018 8(12)

25. Tong, V.-C., Nguyen, D.-T., A study on spring-back in U-draw bending of DP350 high-strength steel sheets based on combined isotropic and kinematic hardening laws, Advances in Mechanical Engineering, 2018 10(9)

26. Thi-Hoa, P., Thi-Bich, M., Van-Canh, T., Tien-Long, B., Duc-Toan, N., A study on the cutting force and chip shrinkage coefficient in high-speed milling of A6061 aluminum alloy , International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018 98(1-4), pp. 177-188

27. Banh, T.-L., Nguyen, H.-P., Ngo, C., Nguyen, D.-T., Characteristics optimization of powder mixed electric discharge machining using titanium powder for die steel materials, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 2018 232(3), pp. 281-298

28. Mac, T.-B., Do, V.-C., Nguyen, D.-T., A study of combined finite element method simulation/experiment to predict forming limit curves of steel DP350 sheets, Advances in Mechanical Engineering, 2018 10(4)

29. Pham, T.-H., Mac, T.-B., Tong, V.-C., Banh, T.-L., Nguyen, D.-T., Simulation and experimental studies to verify the effect of cutting parameters on chip shrinkage coefficient and cutting forces in machining of A6061 aluminum alloy, Advances in Mechanical Engineering, 2016 8(10), pp. 1-11

30. Nguyen, D.-T., Park, J.-G., Kim, Y.-S., A Study on Yield Function for Ti–6Al–4V Titanium Alloy Sheets at Elevated Temperatures, Transactions of the Indian Institute of Metals, 2016 69(7), pp. 1343-1350

31. Long, B.T., Phan, N.H., Cuong, N., Toan, N.D., Surface quality analysis of die steels in powder-mixed electrical discharge machining using titan powder in fine machining, Advances in Mechanical Engineering, 2016 8(7), pp. 1-13

32. Do, V.-C., Nguyen, D.-T., Cho, J.-H., Kim, Y.-S., Incremental forming of 3D structured aluminum sheet, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2016 17(2), pp. 217-223

Tạp chí trong nước:

1. Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyên Tiến Đông, Nguyễn Đức Toàn*Một phương pháp xác định các tham số vật liệu để dự đoán đường cong biến dạng cho quá trình kéo-nén vật liệu tấm SPCCTạp chí Khoa học và Công nghệ114 (9-2016) pp. 60-64.

2. Mạc Thị Bích, Phạm Thị Hoa, Bành Tiến Long, Nguyễn Đức Toàn*”Nghiên cứu kết hợp mô phỏng và thực nghiệm để dự đoán đường cong giới hạn tạo hình tấm thép độ cứng cao DP350Tạp chí Khoa học và Công nghệ115(2016) 069-073

3. Pham Thi Hoa , Mac Thi Bich, Banh Tien Long, Nguyen Duc Toan SIMULATION STUDIES ON CHIP FORMATION PROCESS IN HIGH SPEED MILLING OF ALUMINUM ALLOYTạp chí Khoa học và Công nghệ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam54 (5A) (2016) 174-184

4. Pham Thi Hoa, Mac Thi Bich, Banh Tien Long and Nguyen Duc Toan* “Experimental Studies to Verify the Effect of Chip Shrinkage Coefficient on Cutting Forces and Surface Roughness in High Speed Milling of A6061 Aluminum Alloy Tạp chí Khoa học và Công nghệ119(2017) 05-011

5. Mạc Thị Bích, Phạm Thị Hoa, Bành Tiến Long, Nguyễn Đức Toàn,”Một số vấn đề nghiên cứu về tính gia công vật liệu khi cắt gọt có gia nhiệt, Khoa học & Công nghệ Hưng yên – Số 12/Tháng12-2016.

6. Mạc Thị Bích, Phạm Thị Hoa, Bành Tiến Long, Nguyễn Đức Toàn (Viện Cơ khí DHBKHN) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT ĐẾN LỰC CẮT VÀ NHÁM BỀ MẶT KHI PHAY THÉP SKD11 Khoa học & Công nghệ – ĐHSPKTHY Số 16/Tháng 12 – 2017. P. 08-12

7. Luyện Thế Thạnh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Toàn(Viện Cơ khí DHBKHN) NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CHO TẠO HÌNH CHI TIẾT BODY XE MÁY YAMAHA Khoa học & Công nghệ – ĐHSPKTHY Số 16/Tháng 12 – 2017. P. 13-17

8. Nguyễn Thành Huân, Trần Xuân Thái, Nguyễn Đức Toàn(Viện Cơ khí DHBKHN) “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT PHÔI KHI GIA NHIỆT BẰNG LASER” Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 51, 10 – 2017, 150-156

9. Nguyễn Thi Thanh Bình, Trần Văn Khiêm, Nguyễn Đức Toàn.(Viện Cơ khí DHBKHN) NGHIÊN CỨU DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG ĐÀN HỒI SAU BIẾN DẠNG TẠO HÌNH SẢN PHẨM CHỮ U Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 7 tháng 9/2017, 51-53

10. Ngô Duy Hải, Trần Văn Khiêm, Nguyễn Đức Toàn.(Viện Cơ khí DHBKHN) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ HÌNH HỌC ĐẾN ĐỘ CONG VÊNH BIẾN DẠNG KHI HÀN TIG Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 7 tháng 9/2017, 70-72

11. Đào Đình Chung, Trần Văn Khiêm, Nguyễn Đức Toàn.(Viện Cơ khí DHBKHN) NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHI TẠO HÌNH BIẾN DẠNG CHO CHI TIẾT VỎ MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 7 tháng 9/2017, 80-82

12. Nguyễn Thành Huân, Trần Xuân Thái , Nguyễn Đức Toàn (Viện Cơ khí DHBKHN) Nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chiều sâu thấm nhiệt phôi thép 9XC qua tôi sau khi gia nhiệt bằng laser Tạp chí Khoa học và Công nghệ 125 (2018) pp. 035-040.

13. Nguyễn Thành Huân, Trần Xuân Thái , Nguyễn Đức Toàn (Viện Cơ khí DHBKHN) Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chiều sâu thấm nhiệt và độ cứng tế vi trong gia công tiện thép 9XC qua tôi có gia nhiệt bằng laser Tạp chí Khoa học và Công nghệ 124 (2018) pp. 019-025.

14. Phạm Thị Hoa, Nguyễn Đức Toàn (Viện Cơ khí DHBKHN) “Ảnh hưởng của chế độ cắt đến các đặc tính của phoi và lực cắt khi phay cao tốc hợp kim nhôm A6061 ” Tạp chí Khoa học và Công nghệ 124 (2018) pp. 026-031.

15. Nguyễn Thành Huân, Trần Xuân Thái , Nguyễn Đức Toàn, Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chiều sâu thấm nhiệt và độ cứng tế vi trong gia công tiện thép 9XC qua tôi có gia nhiệt bằng laser”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 2354-1083, 124.019-025 /2019

16. Phạm Thi Hoa, Nguyễn Đức Toàn, Ảnh hưởng của chế độ cắt đến các đặc tính của phoi và lực cắt khi phay cao tốc hợp kim nhôm A6061, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 2354-1083, 124,,026-031 /2019

17. Phạm Thi Hoa, Nguyễn Đức Toàn, Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến sự hình thành và biến dạng của phoi khi phay cao tốc hợp kim nhôm A6061 Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 2354-1083, 129, 026-031, 2018

18. Mạc Thị Bích , Phạm Thị Hoa, Bành Tiến Long, Nguyễn Đức Toàn, Nghiên cứu thực nghiệm lực cắt khi phay thép SKD11 được hỗ trợ gia nhiệt bằng cảm ứng từ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 129 (2018) pp. 032-037.

19. Nguyễn Đức Toàn, Vương Gia Hải, NGHIÊN CỨU DỰ BÁO HIỆN TƯỢNG ĐÀN HỒI SAU BIẾN DẠNG DẺO KHI TẠO HÌNH CHỮ U CHO TẤM VẬT LIỆU DP590, TNU Journal of Science and Technology ISSN 1859-2171; e-ISSN 2615-9561,200,07, 265 – 271, 2019

20. Nguyễn Đức Toàn, Luyện Thế Thạnh, Bành Tiến Long, DỰ ĐOÁN ĐƯỜNG CONG GIỚI HẠN TẠO HÌNH CHO VẬT LIỆU SPCC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠ ĐỒ VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG”,TNU Journal of Science and Technology ,200, 07,183 – 191,2019

21. Vương Gia Hải, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Đức Toàn, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung phôi, bán kính chày và hành trình di chuyển chày đến lực tạo hình khi uốn thép tấm SS400, ST: Engineering and Technology for Sustainable Development Tạp chí KHCN ĐH BKHN 1,2) 4,48-52,2021. Hội nghị trong nước/quốc tế:

22. Van-Bien Bui, Tien-Long Banh, Duc An Pham, Duc-Toan Nguyen An Application of Kinect-Based 3D Scanning in Mechanical Engineering, Hội nghị quốc tế (thuộc Web of Science)Lecture Notes in Mechanical Engineering (International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development) 5/4/2021

23. Pham Thi-Hoa, Doan Thi-Huong, Banh Tien-Long, Nguyen Duc-Toan, Pham Duc-Thanh, Effect of High-Speed Milling Parameters on Chip Shrinkage and Tool–Chip Junction Length of A6061 Alloy, Hội nghị quốc tế (thuộc Web of Science), Lecture Notes in Mechanical Engineering (International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development) 2/4/2021

24. Thi-Bich Mac, The-Thanh Luyen, Tien-Long Banh, Duc-Toan Nguyen, A Study on Vibration During Heat Assisted End Milling of SKD11 Tool Steel, Hội nghị quốc tế (thuộc Web of Science), Lecture Notes in Mechanical Engineering (International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development) 2/4/2021

25. Vuong Gia Hai, Nguyen Thi Hong Minh, Hoang Van Quy, Nguyen Duc Toan, Optimization of Predicting Spring-Back When V-Bending for SS400 Steel Plate Hội nghị quốc tế (thuộc Web of Science), Lecture Notes in Mechanical Engineering (International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development) 2/4/2021

26. Bui Van-Bien, Banh Tien Long, Nguyen Duc-Toan, Assessment of the Surface Roughness of Metal Mechanical Parts by Microsoft Kinect V2, Hội nghị quốc tế (có phản biện), Advanced Materials 2/8/2020

27. Gia-Hai Vuong, Thi-Hong-Minh Nguyen, Duc-Toan Nguyen, Studies on Predicting Spring-Back and Verifying the Effects of Temperature, Sheet Thickness and Punch Speed on Forming Force of V-Bending for SS400 Steel Plate, Hội nghị quốc tế (có phản biện), Advanced Materials 2/8/2020

28. Pham Thi Hoa, Banh Tien Long, Nguyen Duc Toan, Doan Thi Huong, Pham Duc Thanh, The Effect of Strain Rate on Chip Formation and Cutting Process During High-Speed Cutting of A6061 Aluminum Alloy, Hội nghị quốc tế (có phản biện) Advanced Materials2/8/2020

29. Thi-Bich Mac, Banh Tien Long, Duc-Toan Nguyen, Optimization of Surface Roughness and Vibration During Thermal—Assisted Milling SKD11 Steel Using Taguchi Method, Hội nghị quốc tế (có phản biện), Advanced Materials 2/8/2020

30. Ngoc-Duc Do, Van-Thuong Nguyen, Duc-Toan Nguyen, A Comparison Study of a DIC and Extensometer on Stress-Strain Curve for AL5052 Aluminum Sheets and Its FEM Applications, Hội nghị quốc tế (có phản biện), Advanced Materials 2/8/2020

31. Phạm Thị Hoa, Đoàn Thị Hương, Nguyễn Quang Việt,Bành Tiến Long, Nguyến Đức Toàn, Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số cắt đến hệ số co rút phoi và độ nhám bề mặt khi gia công hợp kim nhôm A6061, Hội nghị trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận), Hội nghị khoa học và công nghệ về cơ khí lần thứ 5 VCME2018, 24/08/19

32. Duc Thanh Pham, Nguyen Duc Toan, Thi Huong Doan, Thị Hoa Phạm, Determining the Optimal Parameters of Chip Shrinkage Coefficient and Cutting Force in High-Speed Machining for Aluminum Alloy A6061 Hội nghị quốc tế (có phản biện), Applied Mechanics and Materials, Material, Machines and Methods for Sustainable Development 15/08/19

33. Nguyen Duc Toan, Duc Thuyen Vu. A Simulation Study on Improving Formability of SUS304 Sheet Metal Deep Drawing Process, Hội nghị quốc tế (có phản biện),. Applied Mechanics and Materials, Material, Machines and Methods for Sustainable Development, 15/08/19

34. Gia Hai Vuong, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Duc Toan, Mechanical Properties of SS400 Steel Plate at Elevated Temperatures, Hội nghị quốc tế (có phản biện), Applied Mechanics and Materials, Material, Machines and Methods for Sustainable Development, 15/08/19

35. Mac Thi Bich, Pham Thi Hoa, Banh Tien Long, Nguyen Duc Toan, Experimental Researching of Thermal – Assisted Milling with Induction on Surface Roughness of SKD11 Steel, Hội nghị quốc tế (có phản biện), Applied Mechanics and Materials, Material, Machines and Methods for Sustainable Development, 15/08/19

36. Phạm Thị Hoa, Mạc Thị Bích, Bành Tiến Long, Nguyễn Đức Toàn, Nghiên Cứu Thực Nghiệm Ảnh Hưởng Hệ Số Co Rút Phoi Và Mài Mòn Dụng Cụ Cắt Khi Phay Cao Tốc Hợp Kim Nhôm A6061, Hội nghị trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí và cơ khí động lực 2016 (13/10/2016)

37. Nguyễn Thành Huân, Trần Xuân Thái, Nguyễn Đức Toàn RESEARCH ON THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS TO THE HARD SURFACE AFTER PROCESSING TURNNING HARD MATERIALS WITH LASER ASSISTED Hội nghị trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận), Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí và cơ khí động lực 2016 (13/10/2016)

38. Mạc Thị Bích, Phạm Thị Hoa , Nguyễn Đức Toàn*, Bành Tiến Long, Xây dựng đường cong giới hạn tạo hình tấm thép DP350 và kiểm chứng bằng thực nghiệm Hội nghị trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí và cơ khí động lực 2016 (13/10/2016).

Sách/

1. Nguyễn Đức Toàn, Phạm Thị Hoa, GIA CÔNG CAO TỐC HỢP KIM NHÔM, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ, 2019, ISBN 978-604-913-840-9.

2. Nguyên Đức Toàn, Bùi Văn Biên, Nguyễn Hữu Quang, Cơ học kỹ thuật Tập 1, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ, 2019, ISBN 978-604-913-970-3

3. Hoàng Long, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Đức Toàn, Bùi Đức Hùng, Vẽ kỹ thuật dùng cho sinh viên ngành Điện, NXB ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2019, ISBN 978-604-950-916-2

4. Banh Tien Long, Huyungsun Kim, Kozo Ishizaki, Nguyen Duc Toan, Nguyen Thị Hong Minh, International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS 2018), Trans Tech Publications Ltd Switzeland, Reihardstrasse 18 8008 Zurich, Switzerland, 2019, ISBN 978-3-0357-1364-0

5. Nguyễn Đức Toàn, Combined Hardening Behavior for Sheet Metal and its Application, AIJR Books , 2019, ISBN 978-81-936820-9-8

6. Long, B.T., Kim, Y.-H., Ishizaki, K., Toan,N.D., Parinov, I.A., Vu, N.P, Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, Lecture Notes in Mechanical Engineering Springer, 2019, ISBN 978-3-030-69610-8.

HV cao học

Đã hướng dẫn thành công trên 20 Thạc sỹ

NCS

TS. Phạm Thị Hoa. NCS 2013-2017

TS. Nguyễn Thành Huân. NCS 2014-2018

TS. Mạc Thị Bích. NCS 2015-2019.

TS. Vương Gia Hải. NCS 2016-2020

Dự án hiện tại

Nghiên cứu gia công và tạo hình cho vật liệu thép có độ cứng cao thông qua hỗ trợ gia nhiệt. Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia107.02-2019.300

Giải thưởng

1. Nhà khoa học trẻ tiêu biểu gặp mặt Thủ Tướng – 2015 -2861/BKHCN-TCCB 7/8/2015. Bộ khoa – Học và Công nghệ.

2. Đại biểu tài năng trẻ toàn quốc -2015- 6267/CV-ĐHTNT 26/11/2015 và 6266 TWĐTN 26/11/2015 Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

3. Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội VASE, QĐ số 1059-619-LHHKHKT 24/10/2019.

Hợp tác chuyển giao công nghệ (Lab, Đại học, Doanh nghiệp)

Các trường Đại học, viện nghiên cứu tại các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…