PGS. TS. GVCC. Nguyễn Thị Hồng Minh

Địa chỉ làm việc: Phòng 504M – C7, Đại học Bách Khoa Hà Nội
E-mail: minh.nguyenthihong@hust.edu.vn
Điện thoại: 04.38.692.007
Fax:
Chức vụ: Phó trưởng phòng QLNC

 

Các môn giảng dạy

 • –       Nguyên lý gia công vật liệu
  –       Tin học kỹ thuật ứng dụng
  –       Ứng dụng CAD/CAM/CAE và CNC trong gia công cơ khí
  –       Kỹ thuật CAD/CAM
  –       Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử 1 và 2
  –       Lifelong Development for Engineers (Advanced Mechatronics Program)
  –       Project 2 (Advanced Mechatronics Program)

Các nghiên cứu quan tâm

– Ứng dụng và thiết lập các thuật toán mới cho CAD/CAM/CAE/RE-CAPP với các công nghệ gia công truyền thống và tiên tiến
– Nghiên cứu các thuật toán và ứng dụng điều khiển mở cho các hệ thống cơ điện tử.
– Nghiên cứu mô hình dung sai, sai số và lỗi trên các sản phẩm uốn tấm, ép phun, phay.

Sách

Công nghệ thủy lực và khí nén (giáo trình), ISBN 978-604-73-1776-9, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 05/06/2013, Lê Hiếu Giang, Nguyễn Thị Hồng Minh, ĐHSPKT Tp HCM

HV Cao học

–       Đặng Thị Bốn, đã bảo vệ 09/2011, ĐHBK Hà nội  – Đề tài: Áp dụng công nghệ thiết kế ngược reverse engineering trên máy công cụ CNC 3 trục.

–       Nguyễn Văn Hùng, đã bảo vệ 09/2012, ĐHBK Hà nội – Đề tài: Đánh giá ứng dụng phần mềm CAE trong phân tích khuôn nhựa

–       Nguyễn Thanh Tân, đã bảo vệ 05/2013, ĐHSPKT HCM – Đề tài: Nghiên cứu tính toán phương án trải mẫu cho nguyên công uốn kim loại tấm

–       Nguyễn Anh Trí, đã bảo vệ 05/2013, ĐHSPKT HCM – Đề tài: Lựa chọn dụng cụ tự động cho nguyên công uốn kim loại tấm

–       Smets Ruben, Wauters Toon, đã bảo vệ 06/2013, KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG – Đề tài: Semi-automatic gate cutting system for plastic housing of mobile devices

–       Pano Dewit, đã bảo vệ 08/2013, KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG – Đề tài: Dimensional variations and warpage of a thin shell injection moulded mobile housing

–       Nguyễn Tất Biên, đã bảo vệ 02/2014, ĐHBK Hà nội – Đề tài: Phát triển và ứng dụng công cụ CAD/CAM/CAE, RE trong gia công phay, gia công tấm và ép phun

–       Phạm Anh Tuấn, 2011-nay, ĐHBK Hà nội – Đề tài: Sử dụng phần mềm CAE để phân tích và khắc phục các lỗi khi ép phun sản phẩm vỏ điện thoại di động SHG sử dụng nhựa PC EH 1050

NCS

–       Nguyễn Duy Thanh – NCS khóa 2012

–       Đào Ngọc Hoành – NCS khóa 2014

–       Lê Văn Tạo – NCS khóa 2013

–       Nguyễn Hữu Quang – NCS khóa 2014

Các công trình khoa học tiêu biểu

1) E.L.J. BOHEZ, T.H.M. NGUYEN, B. KIATSRITHANA, P. NATASUKON, R.Y. HUANG, T.S. LE, The Stencil Buffer Sweep Plane Algorithm For 5-Axis CNC Tool Path Verification, Journal of Computer-Aided Design (SCI)-ISSN 0010-4485 (IF 1.81)  Vol 35(12), Oct. 2003, pp.1129-1142.
2) Duflou, J.R., Nguyen, T.H.M., Kruth, J.-P. and Cattrysse, D., Automated Tool Selection for Computer-Aided Process Planning in Sheet Metal Bending, CIRP Annals (SCIE), ISSN 0007-8506 (IF 2.078),   Vol. 54 (1) (2005), pp. 451-454.
3) Duc-Toan Nguyen, Duy-Khoe Dinh, Hong-Minh Thi Nguyen, Tien-Long Banh, Young-Suk Kim, Formability Improvement and Blank Shape Definition for Deep Drawing of Cylindrical Cup with Complex Curve Profile from SPCC Sheets using FEM, Journal of Central South University January 2014, Volume 21, Issue 1, pp 27-34 (SCIE)
4) Nguyen, T.H.M., Duflou, J.R. and Kruth, J.-P., A Framework for Automatic Tool Selection in Integrated CAPP for Sheet Metal Bending, Journal of Advanced Materials Research (ISI), ISSN 1022-6680 (H 10)  Vols. 6-8 (2005),  pp. 287-294.
5) Cattrysse, D., Collin, P., Duflou, J.R., Nguyen, T.H.M., Van Oudheusden, D., The Integration of CAPP and Production Planning for Bent Sheet Metal Parts, Journal of Advanced Materials Research  (ISI), ISSN 1022-6680 (H 10)  Vols. 6-8 (2005), pp. 263-270.
6) Nguyen Thi Hong Minh, Joost Duflou and Kruth Jean-Pierre, A Predictive Model for Tolerance Verification of Bent Sheet Metal Parts, Key Engineering Materials (ISI), ISSN 1013-9826 (H 30)  Vol. 473 (2011),  pp 516-523
III- Hội nghị quốc tế.
7) Duflou, J.R., Nguyen, T.H.M., Kruth, J.-P. and Cattrysse, D., An optimisation system for automated workpiece layout generation for bent sheet metal parts, 10th International Conference on Sheet Metal, Belfast, April 2003, ISBN 1-85923-171-3  pp. 235-244.
8) Duflou, J.R., Nguyen, T.H.M., Kruth, J.-P., Geometric Reasoning for Tool Selection in Sheet Metal Bending Operations, 5th International Conference on Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering, Bath, ISBN 1-85790-129-0 (CD)
9) Duflou, J.R., Nguyen, T.H.M., Kruth, J.-P., Intelligent Tool Preselection – A Contribution To Automatic Process Planning For Sheet Metal Bending,, 4th International Symposium on Tools and Methods for Competitive Engineering, Lausanne, Millpress, ISBN 90-5966-018-8  Vol 2, pp. 671-682.
10) Nguyen, T.H.M., Duflou, J. R., Kruth, J.-P. and Cattrysse, D., Tool Optimization for Sheet Metal Bending Operations, 4th CIRP International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, Sorrento, 2004, CUES Fisciano Salerno, ISBN 88-87030-79-0  pp. 257-262.
11) Nguyen, T. H. M., Duflou, J. R., Kruth, J.-P., Stouten, I., Van Hecke, J., and Van Bael, A., Tolerance Verification for Sheet Metal Bending: Factors Influencing Dimensional Accuracy of Bent Parts, Models for Computer Aided Tolerancing in Design and Manufacturing”  (Selected Conference Papers), Ed. J.K. Davidson, Springer, Dec 2006 , ISBN-10 1-4020-5437-8  Pp 341-350.
12) Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Thị Hồng Minh, Trần Thế San, Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số đầu vào đến kích thước phôi khi chấn bằng thực nghiệm, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, ISBN 1859-1272
13) Nguyen, T.H.M., Duflou, J.R. and Kruth, J.-P., An application of ISO-GUM in the method for estimating the dimensional errors of bent parts, Digital Enterprise Technology Conference, Setubal, 2006, 18-20th September 2006, ISBN 972-99824-1-4, 5 (CD)
14) Nguyen, T.H.M., An Analytical Method in Accuracy Assessment for Bent Parts from Sheet Metal, 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference in Manufacturing Engineering in Bandung, Indonesia, 07-08th December 2009, ISBN 978-979-18563-2-4 (CD)
15) Nguyen Thi Hong Minh, Accuracy of CAE Tools in Plastic Injection Molding, 11th Asia Pacific Industrial Enginering and Management Systems Conference 2010, 7-10 Dec 2010, Melaka, Malaysia, ISBN 978-967-5148- 80-4 (CD)
16) Nguyen Thi Hong Minh, Erik L. J. Bohez, A new graphic machining simulation algorithm for verification of five axis CNC programs, 2nd Symposium on Advanced Technologies, School of Advanced Technologies, AIT, Thailand, Dec. 1998,   Internal publication
17) Nguyen Thi Hong Minh, Reducing Weldline in Plastic Injection Molding: An experimental case study of high quality thin-wall parts from Polycarbonate, 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Manufacturing Engineering, November 5 – 6, 2012, Manila, Philippines, ISSN 2094-0297
18) NGUYEN T. H. MINH, E. L. J. BOHEZ, BANH TIEN LONG, Sweep plane based algorithm – a solution to simulation of metal removal process for five-axis CNC programs, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN 0868 3980  Vol. 25-26/2000, pp 1-5
19) Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Tiến Đông, Nguyễn Thị Hồng Minh, Bành Tiến Long, Proposed stress-strain curve equation for magnesium alloy sheet (AZ31B) at elevated temperatures, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN 0868 3980  Vol. 89, pp 64-68
20) Nguyen Thi Hong Minh, Nguyễn Văn Hùng, Evaluation of CAE tools in part size verification for injection molded parts, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN 0868 3980  Vol. 92 pp 69-74
21) Nguyen Thi Hong Minh, DOE of Injection Process Parameter for Weldline Minimization, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN 0868 3980  Vol. 94 pp 44-49
22) Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Tiến Đông, Nguyễn Thị Hồng Minh, Bành Tiến Long, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG CONG ỨNG SUẤT-BIẾN DẠNG CHO HỢP KIM MA GIÊ AZ31B TẠI CÁC NHIỆT ĐỘ CAO, Tạp chí khoa học và công nghệ, No 89-2012, pp 64-68.
23) Nguyen Thi Hong Minh, Bành Tien Long, J.R. Duflou, J.P. Kruth, , Tool selection problem in automatic process planning system for bent sheet metal parts, Tuyển tập các bài báo khoa học tại HNKH lần thứ 20 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà nội, 10-2006, pp. 59-64. ,
24) Nguyễn Thị Hồng Minh, Phạm Đức An, Nghiên cứu thuật toán và mô phỏng các module nội suy và điều khiển quá trình tăng tốc giảm tốc của lõi điều khiển số trong hệ điều khiển số CNC, Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập trường ĐHBK Hà nội, 10-2011,
25) Nguyễn Thị Hồng Minh, Phạm Đức An, Giới thiệu các hệ thống điều khiển CNC có cấu trúc dạng mở ứng dụng cho các máy công cụ điều khiển số, Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập trường ĐHBK Hà nội, 10-2011,
26) Nguyen Thi Hong Minh, Intelligent Tool Selection for sheet metal bending process,
 PhD Symposium, Faculty of Engineering, KULeuven, 2002,   Internal publication

Đào tạo

 • Nghiên cứu tích hợp tính năng đo trên máy công cụ CNC có lắp đầu dò (VLIR-HUT AP06/Prj02), Trường ĐHBK Hà nội – VLIR Bỉ, 2006-2009, Chủ nhiệm-       Phát triển phần mềm mô phỏng hoạt động của đầu dò sử dụng trên máy công cụ CNC (T 2009 – 17), Trường ĐHBK Hà nội, 2009, Chủ nhiệm
 • Nghiên cứu các thuật toán và cấu trúc dữ liệu của bộ điều khiển số ứng dụng trong các hệ thống Cơ điện tử (B2010-01-340), Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010-2011, Chủ nhiệm
 • Nghiên cứu tính chính xác của công cụ phần mềm phân tích khuôn trong các điều kiện ép phun thông qua thực nghiệm (SOW3-HUST-Samsung 2010), Trường ĐHBK Hà nội – Samsung Việt nam, 2010-2011, Chủ nhiệm
 • Nghiên cứu khắc phục lỗi đường hàn thông qua tối ưu hóa điều kiện ép phun (SOW1-HUST-Samsung-2011), Trường ĐHBK Hà nội – Samsung Việt nam, 2011-2012, Chủ nhiệm
 •  Nghiên cứu khắc phục lỗi ba-via cho vỏ điện thoại vật liệu PC bằng thực nghiệm (SOW3-HUST-Samsung-2012), Trường ĐHBK Hà nội – Samsung Việt nam, 2012-2013, Chủ nhiệm