PGS.TS. Nguyễn Tiến Dương

Địa chỉ làm việc: Phòng 513M, nhà C7, Trường ĐHBK Hà nội
E-mail: duong.nguyentien@hust.edu.vn
Điện thoại:   
Chức vụ: Giảng viên

Đào tạo

 • 09/1990 – 06/1995: Kỹ sư tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 09/1995 – 06/1997: Thạc sĩ tại Trung tâm Pháp – Việt Đào tạo về Quản lý.
 • 10/1997 – 09/1999: Thạc sĩ tại trường Đại học Liège – Vương quốc Bỉ.
 • 03/2002 – 03/2005: Tiến sĩ tại trường Đại học Liège – Vương quốc Bỉ.
 • 01/2006-10/2006: Kỹ sư hàn Quốc tế của Viện hàn quốc tế.

Giảng dạy

 • Ứng suất và biến dạng hàn
 • Công nghệ hàn
 • Cơ khí đại cương
 • Truyền nhiệt trong vật hàn
 • Hàn chất dẻo và vật liệu composite
 • Tính toán và thiết kế kết cấu hàn
 • Hàn vật liệu phi kim
 • Phân tích kết cấu hàn
 • Xử lý nhiệt khi hàn
 • Mô phỏng tính toán trong hàn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Quy trình công nghệ hàn
 • Tính toán, thiết kế kết cấu hàn
 • Tính toán ứng suất và biến dạng hàn
 • Mô phỏng số quá trình hàn
 • Công nghệ hàn chất dẻo và vật liệu composite
 • Mô phỏng, tính toán ứng suất và biến dạng của các kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn
 • Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt trong vật hàn

Các công trình tiêu biểu (trong 5 năm gần đây)

 • Hội nghị trong nước:

  1. Nguyễn Tiến Dương, Thực hành hàn MIG/MAG trên thiết bị hàn ảo, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, Tp. Hồ Chí Minh, 06/11/2015, Tập 1, Trang 23-30, ISBN: 978-604-73-3690-6, NXB ĐHQG-HCM.

  2. Nguyễn Hồng Thanh, Hoàng Trọng Ánh, Nguyễn Tiến Dương, Hà Xuân Hùng, Nghiên cứunh hưởng của trình tự hàn đến ứng suất dư và biến dạng trong liên kết hàn giáp mối, Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, 13/10/2016, Tập 1, ISBN: 978-604-95-0040-4, NXB Bách khoa Hà Nội, trang 276-281.

  3. Nguyễn Tiến Dương, Thực hành hàn hồ quang tay trên máy hàn ảo tự chế tạo, Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, 13/10/2016, Tập 1, ISBN: 978-604-95-0040-4, NXB Bách khoa Hà Nội, trang 282-287.

  4. Nguyễn Tiến Dương, Máy hàn TIG ảo và thực hành hàn TIG ảo, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và tự động hóa, NXB Bách Khoa Hà Nội, 12/05/2017, Trang 448 – 453, ISBN: 978-604-95-0221-7.

  5. Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Tiến Dương, Hà Xuân Hùng, Ảnh hưởng của trình tự hàn đến sự phân bố ứng suất dư khi hàn kết cấu ống chữ K, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và tự động hóa, NXB Bách Khoa Hà Nội, 12/05/2017, Trang 454 – 460, ISBN: 978-604-95-0221-7.

  6. Nguyễn Hồng Thanh, Hoàng Trọng Ánh, Nguyễn Tiến Dương, Hà Xuân Hùng, Dự đoán sự phân bố ứng suất dư và biến dạng khi hàn ống thép không gỉ 316L bằng phần mềm Sysweld, Kỷ yếu Hội nghị khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khi lần thứ V – VCME 2018 ngày 5/10/2018, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Trang 61 – 69, ISBN: 978-604-67-1103-2.

  7. Ngô Hữu Mạnh, Mạc Văn Giang, Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Tiến Dương, Phân tích và mô phỏng trường nhiệt khi hàn liên kết ống bằng phần mềm SYSWELD, Kỷ yếu Hội nghị khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khi lần thứ V – VCME 2018 ngày 5/10/2018, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Trang 510 – 519, ISBN: 978-604-67-1103-2.

  8. Nguyễn Tiến Dương, Xác định chế độ hàn hợp lý để giảm chiều rộng vùng ảnh hưởng nhiệt khi hàn TIG hợp kim nhôm, Kỷ yếu Hội nghị khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khi lần thứ V – VCME 2018 ngày 5/10/2018, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Trang 709 – 716, ISBN: 978-604-67-1103-2.

  Hội nghị quốc tế:

  1. Nguyen Tien Duong, Determination of temperature distribution during MIG welding in fillet weld joint between two thin plates of carbon steel and stainless steel, Proceedings of the 13th International symposium of South East Asian Technical University consortium (The 13th SEATUC Symposium 2019), 14th-15th March 2019 at Hanoi University of Science and Technology, ISSN 2186-7631. Pp. 18-23.

  Tạp chí trong nước:

  1. Nguyễn Tiến Dương, Nghiên cứu xác định phạm vi cho phép đối với bộ thông số điều khiển quá trình hàn hồ quang tay ảo, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 8 năm 2014, Trang 64-69.

  2. Đinh Quang Tuế, Nguyễn Tiến Dương, Xác định bộ thông số điều khiển quá trình hàn hồ MIG/MAG ảo, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 9 năm 2014, Trang 88-93.

  3. Trần Ánh Viên, Nguyễn Tiến Dương, Nghiên cứu và chế tạo cụm mỏ hàn hồ quang tay ảo, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 9 năm 2014, Trang 102-106.

  4. Nguyễn Hồng Thanh, Hà Xuân Hùng, Nguyễn Tiến Dương, Mô phỏng số trường nhiệt độ khi hàn liên kết kiểu ghép chữ T thép A36 bằng phương pháp hàn GMAW, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 6 năm 2014, Trang 40-45.

  5. Nguyen Tien Duong, Determinating the welding deformations of I beam by the general theory of welding deformations and stresses, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Các trường Đại học kỹ thuật “Journal of Science & Technology – Technical universities”, Số 106B năm 2015, ISSN2354-1084, Trang 1-6.

  6. Nguyễn Hồng Thanh, Hà Xuân Hùng, Nguyễn Tiến Dương, Mô phỏng số trường nhiệt độ khi hàn liên kết kiểu ghép chữ T thép A36 bằng phương pháp hàn GMAW, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 6 năm 2014, Trang 40-45.

  7. Nguyễn Hồng, Hoàng Trọng Ánh, Nguyễn Tiến Dương, Hà Xuân Hùng, DỰ ĐOÁN ỨNG SUẤT DƯ VÀ BIẾN DẠNG LIÊN KẾT HÀN GÓC CHỮ T BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN, Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật, Số 37 (9/2016), Trang 63 – 71, ISBN: 1859 – 1272.

  8. Trần Văn Châu, Nguyễn Tiến Dương, Đỗ Thanh Tùng, NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ GHI ĐO NHIỆT ĐỘ HÀN THEO THỜI GIAN THỰC, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 1+2 năm 2017, Trang 190 – 194, ISSN: 0866 – 7056.

  9. Hoàng Trọng Ánh, Nguyễn Hồng Thanh, Hà Xuân Hùng, Nguyễn Tiến Dương, Phân bố ứng suất dư và biến dạng khi hàn giáp mối hai tấm thép không gỉ AISI 304, Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật, Số 45, 01/2018, Trang 51 – 58, ISBN: 1859 – 1272.

  10. Nguyen Hong Thanh, Nguyen Tien Duong, Ha Xuan Hung, Numerical simulation of temperature field during welding of K type pipe joint, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật, Số 127, 06/2018, ISSN 2354-1083

  11. Nguyen Tien Duong, Nghiên cứu chế tạo máy hàn hồ quang tay ảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Các trường Đại học kỹ thuật “Journal of Science & Technology – Technical universities”, Số 129, trang 38-42, 9/2018, ISSN 2354-1083.

  12. Nguyen Tien Duong, Residual Stress and Deformation of Butt-Welded Joint of Low Carbon Steel to Stainless Steel, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Các trường Đại học kỹ thuật “Journal of Science & Technology – Technical universities”, Số 146B năm 2020, ISSN2354-1083, Trang 6-11.

   Tạp chí quốc tế:

  1. Nguyen Tien Duong, Study and fabrication of virtual TIG welding equipment, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482, Vol.842, pp 288-292, Trans Tech Publications.

Sách

 • Nguyen Tien Duong, “Modélisation du délaminage des composites sous chargement complexe par éléments métis”, Thèse de doctorat, Faculté des Sciences Appliquées de l’Université de Liège, Belgique, No 248, 11/2005.
 • “Delamination of composite structure under various types of loading by hybrid mongrel elements”, Nguyen Tien Duong & Nguyen Dang Hung, Chapter 11 – “Composite Laminates:  Properties, Performance and Applications”, Editor: Andrers Doughett and Peder Asnarez, 2010, Nova Publishers, pp. 403-438.
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Hảo, TS. Nguyễn Ngọc Thành, TS. Nguyễn Đức Thắng, TS. Nguyễn Tiến Dương, “Giáo trình: Cơ khí đại cương” (Dành cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 9/2011.

Hoc viên cao học

 1. Nguyễn Khánh Toàn, Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều sâu ngấu đến biến dạng trong liên kết hàn dạng chữ T, 2015.
 2. Trần Xuân Dũng, Đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị MAG tự động để hàn các đường hàn phức tạp, 2015.
 3. Đặng Tiến Hiếu, Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn MAG đến kích thước, hình dạng  mối hàn, 2015.
 4. Trần Văn Châu, Đề tài: Nghiên cứu, mô phỏng tính toán trường nhiệt khi hàn, 2017.
 5. Đào Đức Thùy, Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và điều khiển đồ gá quay hai trục kết nối với robot hàn hồ quang, 2019.
 6. Lưu Văn Hùng, Đề tài: Nghiên cứu và xác định trường nhiệt độ khi hàn MIG thép không gỉ, 2020.

nghiên cứu sinh

Nguyễn Hồng Thanh, tốt nghiệp năm 2019.

một số đề tài nghiên cứu

1. Nguyễn Tiến Dương – Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: “Nâng cao chất lượng của liên kết hàn ghép nối tổng đoạn vỏ tàu thủy phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu”. Mã số đề tài: B2009-01-251

2. Nguyễn Tiến Dương – Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị hàn hồ quang ảo. Mã số đề tài: B2013.01.38.

Giải thưởng

Giải III “Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam 2015” của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.